Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

История на Европейския съюз 1945—1959 г.

Мир в Европа и начало на сътрудничеството

За да сложат край на честите кървави конфликти, чиято кулминация е Втората световна война, европейските политици започват процеса на изграждане на това, което днес познаваме като Европейски съюз.

Европейската общност за въглища и стомана, основана през 1951 г., е първата стъпка към постигането на траен мир. През 1957 г. с Римския договор се създава Европейската икономическа общност (ЕИО) и се поставя началото на нова епоха на все по-тясно сътрудничество в Европа. През този период обаче започва и Студената война, която разделя континента за повече от 40 години.

8 май 1945 г. — край на Втората световна война в Европа

Настъпва краят на Втората световна война в Европа. Континентът е опустошен. Милиони хора са загинали, ранени или разселени. Шест милиона евреи са убити по време на Холокоста.

4 април 1949 г. — създаване на НАТО

Създава се Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) — междуправителствен съюз за сигурност между Съединените щати, Канада и 10 западноевропейски държави. През 2020 г. в НАТО членуват 30 държави, включително 21 държави от ЕС.

5 май 1949 г. — учредяване на Съвета на Европа

10 западноевропейски държави учредяват Съвета на Европа с цел насърчаване на демокрацията и защита на правата на човека и върховенството на закона. Европейската конвенция за правата на човека влиза в сила на 3 септември 1953 г.

9 май 1950 г. — план за ново политическо сътрудничество в Европа

Френският министър на външните работи Робер Шуман представя план за по-задълбочено сътрудничество. Той предлага обединението на въгледобивните и стоманодобивните сектори в Западна Европа. По-късно 9 май се чества от Европейския съюз като Ден на Европа.

18 април 1951 г. — Европейска общност за въглища и стомана

Въз основа на плана „Шуман“ шест държави подписват договор за общо управление на своите сектори за стоманодобив и въгледобив. По този начин никоя държава не може да произвежда оръжия, за да воюва с останалите като в миналото. Шестте държави са Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Белгия и Люксембург. Европейската общност за въглища и стомана е създадена през 1952 г.

25 март 1957 г. — Римски договори

Въз основа на успеха на Договора за въглища и стомана, 6-те държави основателки разширяват сътрудничеството си и в други икономически сектори. Те му придават официален характер чрез подписването на два договора, с които се създават Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (Евратом). Тези структури започват да функционират на 1 януари 1958 г.

Списък на всички държави от ЕС и кога са се присъединили

19 март 1958 г. — създаване на Европейския парламент

Първото заседание на Европейската парламентарна асамблея, предшестваща днешния Европейски парламент, се провежда в Страсбург, Франция, а Робер Шуман е избран за председател. Тази асамблея заменя Общата асамблея на Европейската общност за въглища и стомана и променя името си на Европейски парламент на 30 март 1962 г.