Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije

Povijest Europske unije 1945. – 1959.

Mir u Europi i početak suradnje

S ciljem okončanja čestih i krvavih sukoba koji su svoj vrhunac dosegnuli Drugim svjetskim ratom, europski političari započinju proces izgradnje onoga što je nam je danas poznato kao Europska unija.

Europska zajednica za ugljen i čelik, osnovana 1951., prvi je korak u osiguravanju trajnog mira. Ugovorom iz Rima 1957. uspostavljena je Europska ekonomska zajednica (EEZ) i otvoreno novo razdoblje sve tješnje suradnje u Europi. Međutim, u tom je razdoblju došlo i do pogoršanja hladnog rata koji će razdvajati kontinent više od 40 godina.

8. svibnja 1945. – kraj Drugog svjetskog rata u Europi

Drugi svjetski rat završava u Europi. Kontinent je razoren. Milijuni su umrli, ozlijeđeni ili raseljeni. U holokaustu je ubijeno šest milijuna Židova.

4. travnja 1949. – osnivanje NATO-a

Osnovana je Organizacija sjevernoatlantskog ugovora (NATO), međuvladin sigurnosni savez Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i 10 zapadnoeuropskih zemalja. Do 2020. NATO ima 30 članica, od kojih je 21 i članica EU-a.

5. svibnja 1949. – osnivanje Vijeća Europe

Deset zapadnoeuropskih zemalja osniva Vijeće Europe radi promicanja demokracije i zaštite ljudskih prava i vladavine prava. Europska konvencija o ljudskim pravima stupa na snagu 3. rujna 1953.

9. svibnja 1950. – Plan za novu političku suradnju u Europi

Francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman predstavlja plan tješnje suradnje. Predlaže integraciju industrija ugljena i čelika u zapadnoj Europi. Europska unija će kasnije slaviti 9. svibnja kao „Dan Europe”.

18. travnja 1951. – Europska zajednica za ugljen i čelik

Na temelju Schumanova plana šest zemalja potpisuje ugovor o zajedničkom upravljanju svojim industrijama ugljena i čelika. Tako nijedna od njih više ne može samostalno proizvoditi oružje kojim bi mogla napasti drugu, što se događalo u prošlosti. Tih šest potpisnica su Njemačka, Francuska, Italija, Nizozemska, Belgija i Luksemburg. Europska zajednica za ugljen i čelik osnovana je 1952.

25. ožujka 1957. – Ugovori iz Rima

Na temelju uspjeha Ugovora o Zajednici za ugljen i čelik šest zemalja osnivačica širi suradnju na druga gospodarska područja. To formaliziraju potpisivanjem dvaju ugovora, kojima se osnivaju Europska ekonomska zajednica (EEZ) i Europska zajednica za atomsku energiju (Euratom). Ta tijela počinju postojati 1. siječnja 1958.

Popis svih država članica EU-a s datumom pristupanja

19. ožujka 1958. – rođenje Europskog parlamenta

Prva sjednica Europske parlamentarne skupštine, prethodnica današnjeg Europskog parlamenta, održava se u Strasbourgu u Francuskoj i za svojeg predsjednika bira Roberta Schumana. Ta skupština 30. ožujka 1962. zamjenjuje Zajedničku skupštinu Europske zajednice za ugljen i čelik i mijenja svoje ime u Europski parlament.