Direct naar de inhoud

Raad van de Europese Unie, 1945-59.

Vrede in Europa en het begin van samenwerking

Om een einde te maken aan de frequente en bloedige conflicten die hun hoogtepunt vonden in de Tweede Wereldoorlog, beginnen de Europese politici met de opbouw van wat we vandaag als de Europese Unie kennen.

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, die in 1951 werd opgericht, is de eerste stap naar een duurzame vrede. In 1957 wordt bij het Verdrag van Rome de Europese Economische Gemeenschap (EEG) opgericht, die een nieuw tijdperk van steeds nauwere samenwerking in Europa inluidt. Tijdens deze periode begint er echter ook een Koude Oorlog die het continent meer dan 40 jaar scheidt.

8 mei 1945 – Einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa

De Tweede Wereldoorlog eindigt in Europa. Het continent is verwoest. Miljoenen mensen zijn omgekomen, gewond of ontheemd. In de Holocaust zijn zes miljoen Joden vermoord.

4 april 1949 – De NAVO wordt opgericht

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) wordt opgericht, een intergouvernementele veiligheidsalliantie tussen de Verenigde Staten, Canada en tien West-Europese landen. In 2020 heeft de NAVO 30 lidstaten, waaronder 21 EU-landen.

5 mei 1949 – De Raad van Europa wordt opgericht

Tien West-Europese landen richten de Raad van Europa op om de democratie te bevorderen en de mensenrechten en de rechtsstaat te beschermen. Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens treedt op 3 september 1953 in werking.

9 mei 1950 – Een plan voor nieuwe politieke samenwerking in Europa

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman stelt een plan voor nauwere samenwerking voor. Hij stelt voor de kolen- en staalindustrie van West-Europa te integreren. Later wordt 9 mei door de Europese Unie uitgeroepen tot Dag van Europa.

18 april 1951 – Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

Op basis van het Schuman-plan ondertekenen zes landen een verdrag om hun kolen- en staalindustrie gemeenschappelijk te beheren. Op die manier kan geen land apart oorlogswapens maken om zich, zoals in het verleden, tegen de andere te keren. De zes landen zijn België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal treedt in 1952 in werking.

25 maart 1957 – Verdragen van Rome

Voortbouwend op het succes van het Verdrag voor Kolen en Staal breiden de zes stichtende landen hun samenwerking uit tot andere economische sectoren. Zij formaliseren dit door de ondertekening van twee verdragen, waarbij de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) worden opgericht. Beide treden op 1 januari 1958 in werking.

Lijst van alle EU-landen en hun toetredingsdatum

19 maart 1958 – Geboorte van het Europees Parlement

De eerste bijeenkomst van de Europese Parlementaire Vergadering, een voorloper van het huidige Europees Parlement, vindt plaats in Straatsburg, Frankrijk, met Robert Schuman als verkozen voorzitter. Het vervangt de Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en wijzigt zijn naam op 30 maart 1962 in Europees Parlement.