Gå direkt till innehållet

Europeiska unionens historia 1945–1959

Fred i Europa och nytt samarbete

För att få slut på de täta och blodiga konflikterna i Europa, som till slut ledde till andra världskriget, inleder de europeiska politikerna arbetet med att skapa det vi i dag kallar Europeiska unionen (EU).

Europeiska kol- och stålgemenskapen, som grundas 1951, är det första steget mot varaktig fred. År 1957 inrättas Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) genom Romfördraget. Det är början på en period av allt närmare samarbete i Europa. Samtidigt upplever dock Europa kalla kriget som delar kontinenten i över 40 år.

8 maj 1945 – andra världskriget tar slut i Europa

Andra världskriget tar slut i Europa. Kontinenten ligger i spillror. Miljontals människor är döda, sårade eller på flykt. Sex miljoner judar har mördats i förintelsen.

4 april 1949 – Nato inrättas

Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) är en mellanstatlig säkerhetsallians mellan USA, Kanada och 10 västeuropeiska länder. År 2020 har Nato 30 medlemsländer, varav 21 är EU-länder.

5 maj 1949 – Europarådet inrättas

Tio västeuropeiska länder inrättar Europarådet för att främja demokrati och skydda de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen. Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna träder i kraft den 3 september 1953.

9 maj 1950 – en plan för nytt politiskt samarbete i Europa

Frankrikes utrikesminister Robert Schuman lägger fram en plan för hur samarbetet kan fördjupas. Han föreslår att kol- och stålindustrin i Västeuropa knyts samman. Senare kommer den 9 maj att firas i EU som Europadagen.

18 april 1951 – Europeiska kol- och stålgemenskapen

Utifrån Robert Schumans förslag utarbetas ett fördrag som sex länder undertecknar. Fördraget innebär att ländernas kol- och stålindustrier förvaltas gemensamt. Tanken är att göra det omöjligt för ett enskilt land att producera vapen för att starta ett krig mot de andra länderna. De sex länderna är Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. Europeiska kol- och stålgemenskapen grundas 1952.

25 mars 1957 – Romfördragen

Fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen blir en framgång och 1957 beslutar de sex grundarländerna att utöka samarbetet till andra ekonomiska sektorer. De formaliserar detta genom att underteckna två fördrag om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). Dessa organ grundas den 1 januari 1958.

Lista över alla EU-länder och när de gick med

19 mars 1958 – Europaparlamentets födelse

Det första sammanträdet i Europeiska parlamentariska församlingen, som är föregångaren till dagens Europaparlament, hålls i Strasbourg i Frankrike och Robert Schuman väljs till talman. Församlingen ersätter Europeiska kol- och stålgemenskapens gemensamma församling och byter namn till Europaparlamentet den 30 mars 1962.