Skip to main content
Europe Day 2021

På Europadagen den 9 maj firar vi freden och sammanhållningen i Europa. Det är årsdagen av den historiska Schumandeklarationen, då Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman föreslog en ny form av politiskt samarbete i Europa som skulle göra ett nytt krig otänkbart. Robert Schumans förslag betraktas i dag som startskottet för EU.

Europadagsfirandet

För att fira Europadagen brukar EU-institutionerna hålla öppet hus i början av maj. På grund av pandemin kunde inte de vanliga aktiviteterna i Bryssel och andra europeiska huvudstäder anordnas under 2020 och 2021. I stället flyttade Europadagen ut på nätet och kunde på så vis nå ut till ännu fler.

Europadagen 2021 sammanföll också med avsparken för konferensen om Europas framtid – en EU-plattform där alla i EU kan framföra sina synpunkter på EU och diskutera med andra.

Läs mer om Europadagen 2021

Läs mer om Europadagen 2020