Skip to main content

Eurooppa-päivä

Europe Day 2021

Eurooppa-päivä on Euroopan rauhan ja yhtenäisyyden päivä, jota vietetään joka vuosi 9.5. Päivällä juhlistetaan historiallista Schumanin julistusta, jossa Robert Schuman esitti ajatuksensa uudenmuotoisesta poliittisesta yhteistyöstä, jonka ansiosta sota Euroopan maiden välillä olisi mahdoton. Schumanin ehdotusta pidetään nykyisen Euroopan unionin alkuna.

Osallistu Eurooppa-päivän tapahtumiin

Eurooppa-päivän juhlistamiseksi EU:n toimielimet avaavat perinteisesti ovensa yleisölle toukokuun alussa. Terveystilanne ei kuitenkaan sallinut perinteisten avointen ovien päivän järjestämistä Brysselissä ja eurooppalaisissa pääkaupungeissa vuonna 2021, kuten ei edellisenäkään vuonna. Sen sijaan toimielimet avasivat ovensa virtuaalisesti. Pitkälti digitaalinen Eurooppa-päivä tarjosi tilaisuuden tavoittaa kansalaisia Brysselin ulkopuolella ja tuoda EU:n lähemmäs kaikkia eurooppalaisia.

Eurooppa päivä osui samaan aikaan Euroopan tulevaisuuskonferenssin käynnistämisen kanssa. Konferenssin verkkofoorumilla eurooppalaiset voivat ilmaista mielipiteitään ja saada äänensä kuuluviin.

Lisätietoa Eurooppa-päivän 2021 tapahtumista

Lisätietoa Eurooppa-päivästä 2020