Skip to main content
Europe Day 2021

Bíonn Lá na hEorpa ann gach bliain ar an 9 Bealtaine agus an lá sin déantar ceiliúradh ar shíocháin agus ar aontacht san Eoraip. Is ar an dáta sin a tugadh an óráid stairiúil dá ngairtear Dearbhú Schuman, inar leag sé amach an smaoineamh a bhí aige maidir le cineál nua de chomhar polaitiúil san Eoraip, a d'fhágfadh nach bhféadfaí a shamhlú go mbeadh cogadh idir náisiúin na hEorpa ann arís. Féachtar ar mholadh Schuman mar thús an tionscadail as ar fhás an tAontas Eorpach.

Páirt a ghlacadh i Lá na hEorpa

Chun Lá na hEorpa a cheiliúradh, déanann institiúidí an Aontais a ndoirse a oscailt don phobal ag tús mhí na Bealtaine. Mar an gcéanna leis an mbliain roimhe seo, áfach, ní rabhthas in ann na Laethanta Oscailte traidisiúnta a eagrú sa Bhruiséil agus i bpríomhchathracha na hEorpa in 2021 i ngeall ar an staid shláintíoch agus ina áit sin d’oscail na hinstitiúidí a ndoirse go fíorúil. Lá na hEorpa sin, a reáchtáladh go digiteach den chuid is mó, tugadh deis teagmháil a dhéanamh le saoránaigh lasmuigh den Bhruiséil agus an Eoraip a thabhairt níos gaire do gach duine inti.

Tharla go raibh Lá na hEorpa ann an lá céanna a seoladh An Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa – an t-ardán de chuid an Aontais a thugann deis do mhuintir na hEorpa a dtuairimí a nochtadh agus a chur in iúl.

Faigh eolas faoi ghníomhaíochtaí Lá na hEorpa 2021

Faigh tuilleadh eolais faoi Lá na hEorpa 2020