Skip to main content

Az Európai Unió története 1945-től 1959-ig

Békekötés Európában és az együttműködés kezdetei

Az európai politikusok véget kívánnak vetni a második világháborúban tetőző gyakori és véres konfliktusoknak kontinensünkön, ezért megalapoznak egy olyan együttműködést, amely előfutára a majdani Európai Uniónak.

Az első lépés a tartós béke felé az 1951-ben alapított Európai Szén- és Acélközösség. A Római Szerződés (1957) létrehozza az Európai Gazdasági Közösséget (EGK), ami még szorosabbra fűzte néhány európai ország együttműködését. Ebben az időszakban kezdődik ugyanakkor a hidegháború, ami több mint 40 évig kettéosztja a kontinenst.

1945. május 8. – Véget ér a második világháború Európában

Véget ér a második világháború Európában. A kontinens romokban hever. Emberek milliói pusztultak el, sebesültek meg vagy kényszerültek lakóhelyüket elhagyni. A nácik hatmillió zsidót gyilkoltak le a holokausztban.

1949. április 4. – Megalakul a NATO

Az Egyesült Államok, Kanada és tíz nyugat-európai ország kormányközi védelmi szervezetet hoz létre: megalakul az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO). 2020-ban a NATO-nak harminc tagja van, köztük 21 európai ország.

1949. május 5. – Létrejön az Európa Tanács

A demokrácia előmozdítása, valamint az emberi jogok és a jogállamiság védelme érdekében tíz nyugat-európai ország létrehozza az Európa Tanácsot. 1953. szeptember 3-án hatályba lép az emberi jogok európai egyezménye.

1950. május 9. – Körvonalazódik egy új európai politikai együttműködés terve

Robert Schuman, Franciaország külügyminisztere tervet terjeszt elő az együttműködés elmélyítése céljából, amelyben javaslatot tesz Nyugat-Európa szén- és acéliparainak integrációjára. Ma az Európai Unióban május 9-ét „Európa-napként” ünnepeljük.

1951. április 18. – Európai Szén- és Acélközösség

A Schuman-terv alapján hat ország szerződést ír alá arról, hogy szén- és acéliparukat közös irányítás alá helyezik. Ily módon egyik ország sem képes fegyvereket gyártani, amelyeket – mint a múltban – a másik ellen fordíthatná. Ez a hat állam Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország. Az Európai Szén- és Acélközösségről szóló szerződés 1952-ben lép hatályba.

1957. március 25. – Római Szerződések

A hat alapító tagállam a szén- és acélközösséget létrehozó szerződés sikerén felbuzdulva együttműködését egyéb gazdasági ágazatokra is kiterjeszti. Együttműködésüket az Európai Gazdasági Közösséget (EGK) és az Európai Atomenergia-közösséget (Euratom) létrehozó, és 1958. január 1-jén hatályba lépő két szerződés aláírásával hivatalossá teszik.

Az EU tagállamai és csatlakozásuk időpontja

1958. március 19. – Az Európai Parlament születése

Az Európai Parlamenti Közgyűlés – a mai Európai Parlament elődje – első ízben Strasbourgban (Franciaország) ül össze. Elnöke Robert Schuman. Az Európai Parlamenti Közgyűlés az Európai Szén- és Acélközösség Közgyűlésének helyébe lép. Neve 1962. március 30-án „Európai Parlamentre” változik.