Přejít na hlavní obsah

Historie Evropské unie 1945–59

Mírová Evropa – počátky spolupráce

S cílem ukončit časté a krvavé konflikty, které vyvrcholily druhou světovou válkou, začínají evropští politici budovat to, co dnes známe pod názvem „Evropská unie“.

Prvním krokem k zajištění trvalého míru je Evropské společenství uhlí a oceli založené v roce 1951. V roce 1957 je Římskou smlouvou založeno Evropské hospodářské společenství (EHS) a začíná nová éra stále užší spolupráce v Evropě. V tomto období však také začíná studená válka, která kontinent rozdělí po dobu více než 40 let.

8. května 1945 – konec druhé světové války v Evropě

V Evropě končí druhá světová válka. Kontinent je zničený. Miliony lidí zahynuly, jsou zranění nebo vysídlení. V holokaustu bylo zavražděno šest milionů Židů.

4. dubna 1949 – vznik NATO

Je podepsána Severoatlantická smlouva, kterou se zřizuje aliance NATO, tj. spojenectví mezi Spojenými státy, Kanadou a 10 zeměmi západní Evropy. V roce 2020 má NATO 30 členů, mezi nimi 21 států EU.

5. května 1949 – vzniká Rada Evropy

10 západoevropských zemí vytváří Radu Evropy s cílem prosazovat demokracii a chránit lidská práva a právní stát. 3. září 1953 vstupuje v platnost Evropská úmluva o lidských právech.

9. května 1950 – plán nové politické spolupráce v Evropě

Francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman přichází s plánem hlubší spolupráce. Navrhuje integrovat uhelný a ocelářský průmysl západní Evropy. 9. květen později Evropská unie začne slavit jako Den Evropy.

18. dubna 1951 – Evropské společenství uhlí a oceli

Na základě Schumanova plánu podepisuje 6 zemí smlouvu o společném řízení jejich těžby uhlí a výroby oceli. Takto již žádná země nemůže sama vyrobit válečné zbraně, aby je obrátila proti ostatním, jako tomu bylo v minulosti. Těmito šesti státy jsou Německo, Francie, Itálie, Nizozemsko, Belgie a Lucembursko. Existence Evropského společenství uhlí a oceli začíná v roce 1952.

25. března 1957 – Římské smlouvy

Na základě úspěchu Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli rozšiřuje šest zakládajících zemí spolupráci na další hospodářské oblasti. Zakotvena je ve dvou smlouvách, jimiž se vytváří Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). Tyto subjekty začínají fungovat 1. ledna 1958.

Přehled všech členských států EU a rok, kdy se staly členy

19. března 1958 – vznik Evropského parlamentu

První zasedání Evropského parlamentního shromáždění, předchůdce dnešního Evropského parlamentu, se koná ve francouzském Štrasburku za účasti zvoleného předsedy Roberta Schumana. Nahrazuje Společné shromáždění Evropského společenství uhlí a oceli. Svůj název 30. března 1962 změní na Evropský parlament.