Skip to main content

Ustanovni sporazumi

Evropska unija temelji na načelu pravne države. To pomeni, da vsak ukrep EU temelji na pogodbah, ki so jih po demokratičnem postopku potrdile vse države članice EU. Komisija denimo ne more predlagati zakonodajnega akta s področja, ki ni zajeto v pogodbi.

Pogodba je zavezujoč dogovor med državami članicami EU, ki določa cilje EU, pravila za institucije EU, postopke odločanja ter odnos med EU in državami članicami.

Dopolnitve in spremembe pogodb omogočajo učinkovitejše in preglednejše delovanje EU, pristop novih držav članic in nova področja sodelovanja – denimo enotno valuto.

V skladu s pogodbami institucije EU sprejemajo zakonodajo, ki jo države članice nato izvajajo. Celotna besedila pogodb, zakonodajna besedila, sodna praksa EU ter zakonodajni predlogi si je mogoče ogledati v podatkovni zbirki EUR-Lex.

Glavne pogodbe, razvrščene po kronološkem vrstnem redu (od najnovejše do najstarejše), so:

Dopolnitve in spremembe pogodb ob pridružitvah novih držav članic:

  • 2013 (Hrvaška)
  • 2007 (Bolgarija, Romunija)
  • 2004 (Češka, Ciper, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Slovaška, Slovenija)
  • 1995 (Avstrija, Finska, Švedska)
  • 1986 (Španija, Portugalska)
  • 1981 (Grčija)
  • 1973 (Danska, Irska, Združeno kraljestvo)

Video gallery