Põhisisu juurde

Euroopa Liidu ajalugu 1980–1989

Euroopa muutuv nägu – Kommunismi kokkuvarisemine

1980. aasta suvel toimus Gdanski laevatehases tööliste õiguste ja poliitiliste muutuste nõudmiseks rida streike, mille järel said Poola ametiühing Solidaarsus (Solidarność) ja selle juht Lech Wałęsa üleöö üldtuntud nimedeks. 1981. aastal sai Kreekast Euroopa ühenduste kümnes liige ning viis aastat hiljem järgnesid Hispaania ja Portugal. Kümnendi lõpus leidis aset kommunistlike režiimide kokkuvarisemine Kesk- ja Ida-Euroopas.

August 1980 – Laevatehase töötajate streigid suuremate õiguste nimel

Gdanski (Poola) laevatehase töötajad asusid Lech Wałęsa juhtimisel suuremate õiguste nimel streikima. Sellele järgnes streigilaine üle kogu Poola. Valitsus andis alla ja septembris loodi iseseisev ja sõltumatu töölisliikumine Solidaarsus. Valitsus taastas järk-järgult oma võimu ja kehtestas 1981. aasta detsembris sõjaseisukorra, lõpetades Poola lühikese kokkupuute rahvavõimuga, kuid seemned tulevikuks said külvatud.

1. jaanuar 1981 – Kreekast sai kümnes ühendustega ühinenud riik

Kreeka ühines Euroopa ühendustega. See sai võimalikuks tänu sõjaväelise režiimi kukutamisele ja demokraatia taastamisele 1974. aastal.

28. veebruar 1984 – Euroopa esimene teadusprogramm

Arvutid ja automatiseerimine olid hakanud muutma seda, kuidas elati ja töötati. Et püsida innovatsiooni esirinnas, käivitati 1984. aastal programm ESPRIT, mis oli esimene paljudest Euroopa tasandi teadus- ja innovatsiooniprogrammidest.

1. jaanuar 1986 – Uued liikmed Hispaania ja Portugal

Hispaania ja Portugali ühinemine Euroopa ühendustega suurendas liikmete arvu kaheteistkümneni.

Veebruar 1986 – Liikumine ühtse turu suunas

Ehkki tollimaksud olid kadunud juba 1968. aastal, ei hakanud kaubad kohe vabalt üle liikmesriikide piiride liikuma. Peamiseks takistuseks olid erinevused liikmesriikide seadustes. Ühtse Euroopa aktiga käivitati ulatuslik 6-aastane programm kõikide takistuste kindlaks tegemiseks ja ühtse turu loomiseks. 1. juulil 1987 jõustunud Ühtne Euroopa akt andis suurema sõnaõiguse Euroopa Parlamendile ning tugevdas Euroopa ühenduste volitusi keskkonnakaitse valdkonnas.

13. juuni 1987 – Erasmuse programmi käivitamine

Erasmuse programmist hakati andma toetust üliõpilastele, kes soovisid õppida mõnes teises Euroopa riigis. Sellest ajast peale on programmi abil antud enam kui 10 miljonile inimesele võimalus õppida, käia koolitusel, teha vabatahtlikku tööd või omandada töökogemusi välismaal.

9. november 1989 – Berliini müüri langemine

Pärast Berliini müüri langemist avati esimest korda pärast 28 aastat piir Ida ja Lääne vahel. Rohkem kui 40 aastat väldanud eraldatuse järel ühendati Saksamaa taas ning 3. oktoobril 1990 liitus ka riigi idaosa Euroopa Ühendustega.