Direct naar de inhoud

Geschiedenis van de Europese Unie, 1980-89.

Europa verandert – De ineenstorting van het communisme

De Poolse vakbond Solidarność (Solidariteit) en zijn leider Lech Wałęsa worden algemeen bekend na de stakingen van de scheepswerf in Gdańsk in de zomer van 1980 voor de rechten van werknemers en politieke veranderingen. In 1981 wordt Griekenland het tiende lid van de Europese Gemeenschappen, Spanje en Portugal volgen vijf jaar later. Aan het eind van het decennium storten de communistische regimes in Midden- en Oost-Europa ineen.

Augustus 1980 – Staking in scheepswerf voor de rechten van werknemers

Werknemers van de scheepswerf in de Poolse stad Gdańsk staken onder leiding van Lech Wałęsa voor meer rechten. Er volgen stakingen over het hele land. De regering geeft toe en Solidarność wordt in september opgericht als onafhankelijke vakbond. De regering herwint haar macht geleidelijk en roept in december 1981 de staat van beleg uit, waarmee een einde komt aan de korte confrontatien met de macht van het volk, maar het zaad voor later is gezaaid.

1 januari 1981 – Griekenland wordt het tiende land dat toetreedt

Griekenland wordt lid van de Europese Gemeenschappen Het land komt daarvoor in aanmerking sinds het militaire regime in 1974 werd omvergeworpen en de democratie werd hersteld.

28 februari 1984 – Eerste Europees onderzoeksprogramma

Computers en automatisering veranderen onze manier van leven en werken. Om het voortouw te blijven nemen op het gebied van innovatie, start het programma Esprit in 1984, het eerste van vele onderzoeks- en innovatieprogramma’s op Europees niveau.

1 januari 1986 – Twee nieuwe leden: Spanje en Portugal

Spanje en Portugal treden toe tot de Europese Gemeenschappen. Zij brengen het aantal lidstaten daarmee op twaalf.

Februari 1986 – Naar een interne markt

Hoewel de douanerechten in 1968 zijn verdwenen, verloopt de handel niet helemaal vrij over de grenzen tussen de lidstaten heen. Verschillen in nationale regelingen vormen de voornaamste belemmeringen. Met de Europese Akte wordt een omvangrijk zesjarenprogramma gelanceerd om dit probleem op te lossen en zo een interne markt tot stand te brengen. De wet, die op 1 juli 1987 in werking treedt, geeft het Europees Parlement ook meer inspraak en breidt de bevoegdheden van de Europese Gemeenschappen op het gebied van milieubescherming uit.

13 juni 1987 – Start van het Erasmus-programma

Het Erasmus-programma is bedoeld om universiteitsstudenten die in een ander Europees land willen studeren, te financieren. Sindsdien heeft het programma meer dan 10 miljoen mensen de kans gegeven om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen, vrijwilligerswerk te doen of werkervaring op te doen.

9 november 1989 – Val van de Berlijnse Muur

De Berlijnse Muur valt en de grens tussen Oost en West wordt voor het eerst in 28 jaar geopend. In oktober 1990 wordt Duitsland uiteindelijk, na meer dan 40 jaar, herenigd en wordt het oostelijk deel opgenomen in de Europese Gemeenschappen.