Gå til hovedindholdet

EU's historie 1980-1989

Europas nye ansigt – kommunismens sammenbrud

Den polske fagforening Solidaritet (Solidarność) og dens leder Lech Walesa bliver kendte navne efter strejkerne på skibsværftet i Gdansk i sommeren 1980, hvor der blev stillet krav til arbejdstagernes rettigheder og politiske forandringer. I 1981 bliver Grækenland det tiende medlem af De Europæiske Fællesskaber, og Spanien og Portugal følger efter fem år senere. I slutningen af årtiet bryder de kommunistiske regimer i Central- og Østeuropa sammen.

August 1980 – skibsværftet strejker for arbejdstagernes rettigheder

Arbejderne på skibsværftet i den polske by Gdansk, anført af Lech Walesa, strejker for flere rettigheder. Andre strejker følger i hele landet. Regeringen kapitulerer, og Solidarność oprettes som en uafhængig fagforening i september. Regeringen genopretter gradvist sin magt og indfører undtagelsestilstand i december 1981, hvilket sætter en stopper for Polens korte flirt med folkets magt, men frøene er blevet sået til senere.

1. januar 1981 – Grækenland bliver det 10. medlemsland

Grækenland bliver medlem af De Europæiske Fællesskaber. Landet har været berettiget til medlemskab, siden militærstyret blev væltet, og demokratiet blev genoprettet i 1974.

28. februar 1984 – første europæiske forskningsprogram

Computere og automatisering ændrer den måde, vi lever og arbejder på. For at forblive på forkant med udviklingen lanceres Esprit-programmet i 1984 som det første af mange forsknings- og innovationsprogrammer på europæisk plan.

1. januar 1986 – to nye medlemmer – Spanien og Portugal

Spanien og Portugal bliver medlemmer af De Europæiske Fællesskaber, som dermed når op på 12 medlemslande.

Februar 1986 – på vej mod et indre marked

Selv om tolden blev afskaffet i 1968, flyder handelen ikke frit på tværs af grænserne mellem medlemslandene. De største hindringer er forskelle i de nationale bestemmelser. Med den europæiske fælles akt lanceres et omfattende 6-årigt program, der skal rydde op i dem og dermed skabe et indre marked. Retsakten, der træder i kraft den 1. juli 1987, giver også Europa-Parlamentet større indflydelse og styrker De Europæiske Fællesskabers beføjelser inden for miljøbeskyttelse.

13. juni 1987 – lancering af Erasmusprogrammet

Erasmusprogrammet iværksættes for at støtte universitetsstuderende, der ønsker at studere i et andet europæisk land. Siden da har programmet givet over 10 millioner mennesker mulighed for at studere, uddanne sig, udføre frivilligt arbejde eller få erhvervserfaring i udlandet.

9. november 1989 – Berlinmurens fald

Berlinmuren falder, og grænsen mellem øst og vest åbnes for første gang i 28 år. Tyskland genforenes efter mere end 40 år, og den østlige del bliver medlem af De Europæiske Fællesskaber i oktober 1990