Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

История на Европейския съюз 1980—1989 г.

Променящото се лице на Европа — крахът на комунизма

Полският профсъюз „Солидарност“ (Solidarność) и неговият лидер Лех Валенса стават известни след стачките в корабостроителницата в Гданск през лятото на 1980 г., целящи защита на правата на работниците и политически промени. През 1981 г. Гърция става 10-та държава—членка на Европейските общности, а Испания и Португалия я последват 5 години по-късно. В края на десетилетието се разпадат комунистическите режими в Централна и Източна Европа.

Август 1980 г. — стачки за правата на работниците в корабостроителница

Работниците от корабостроителницата в полския град Гданск, ръководени от Лех Валенса, стачкуват за повече права. Последват и други стачки из цялата страна. Правителството капитулира и Solidarność е създаден като независим профсъюз през септември. Правителството постепенно си възвръща контрола и през декември 1981 г. въвежда военно положение, слагайки край на кратката среща на полския народ с демокрацията, но семената са засети, за да покълнат по-късно.

1 януари 1981 г. — Гърция става 10-та държава членка

Гърция се присъединява към Европейските общности. Тя отговаря на условията за членство след отхвърлянето на военния режим и възстановяването на демокрацията през 1974 г.

28 февруари 1984 г. — първа европейска научноизследователска програма

Компютризацията и автоматизацията променят начина на живот и на работа. За да играе ЕС водеща роля в нововъведенията, през 1984 г. с програма ЕСПРИТ се поставя началото на поредица от програми за научни изследвания и иновации на европейско равнище.

1 януари 1986 г. — две нови държави членки: Испания и Португалия

Испания и Португалия се присъединяват към Европейските общности, с което броят на държавите членки става 12.

Февруари 1986 г. — към единен пазар

Въпреки премахването на митата през 1968 г., трансграничната търговия не върви гладко. Основните пречки са разликите в националните нормативни уредби. С Единния европейски акт се поставя началото на мащабна 6-годишна програма за тяхното преодоляване и за създаване на единен пазар. Актът, който влиза в сила на 1 юли 1987 г., също така отрежда по-голяма роля на Европейския парламент и укрепва правомощията на Европейските общности в областта на опазването на околната среда.

13 юни 1987 г. — стартиране на програма „Еразъм“

Поставя се началото на програмата „Еразъм“, по която се финансират студенти, желаещи да учат в друга европейска държава. Оттогава насам в рамките на програмата над 10 милиона души са получили възможност да учат, да се обучават, да извършват доброволческа дейност или да придобият професионален опит в чужбина.

9 ноември 1989 г. — събаряне на Берлинската стена

Берлинската стена е съборена и границата между Източна и Западна Германия е отворена за пръв път от 28 години. Германия е обединена след повече от 40 години, а източната ѝ половина се присъединява към Европейските общности през октомври 1990 г.