Prejsť na hlavný obsah

História Európskej únie 1980 – 1989

Tvár Európy sa mení – pád komunizmu

Poľský odborový zväz Solidarność (Solidarita) na čele s Lechom Walesom sa po štrajkoch v gdanských lodeniciach za práva robotníkov a politickú zmenu v lete 1980 stáva pojmom v celej Európe a vo svete. V roku 1981 sa Grécko stáva desiatym členom Európskych spoločenstiev. O päť rokov na to k nim pristupuje aj Španielsko a Portugalsko. Koniec desaťročia sa nesie v znamení pádu komunizmu v strednej a východnej Európe.

August 1980 – Štrajk zamestnancov lodeníc za práva robotníkov

Robotníci v gdanských lodeniciach pod vedením Lecha Walesu štrajkujú za väčšie práva. Po celom Poľsku dochádza k ďalším štrajkom. Vláda kapituluje a v septembri vzniká Solidarność ako nezávislá odborová organizácia. Vláda postupne znovu preberá moc a v decembri 1981 zavádza stanné právo, čím sa končí krátke obdobie moci ľudí zdola. Semienka slobody však už sú zasiate.

1. januára 1981 – Grécko sa stáva 10. členskou krajinou

Grécko vstupuje do Európskych spoločenstiev. Splnilo potrebné kritériá, pretože v roku 1974 zvrhlo vojenský režim a obnovilo demokraciu.

28. februára 1984 – Prvý európsky výskumný program

Počítače a automatizácia menia našu prácu a životy. S cieľom udržať si popredné miesto v oblasti inovácií sa v roku 1984 začína program „Esprit“, ktorý je prvým z mnohých výskumných a inovačných programov na európskej úrovni.

1. januára 1986 – Dvaja noví členovia, Španielsko a Portugalsko

Španielsko a Portugalsko vstupujú do Európskych spoločenstiev, čím sa počet členských štátov zvyšuje na 12.

Február 1986 – Cesta k jednotnému trhu

Hoci boli clá medzi členskými krajinami zrušené v roku 1968, obchod cez hranice členských štátov neplynie voľne. Hlavnou prekážkou sú rozdielne vnútroštátne právne predpisy. Jednotným európskym aktom sa spúšťa rozsiahly 6-ročný program na ich odstránenie a vytvorenie jednotného trhu. Akt, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 1987, dáva zároveň Európskemu parlamentu väčšie slovo a posilňuje právomoci Európskych spoločenstiev v oblasti ochrany životného prostredia.

13. júna 1987 – Spustenie programu Erasmus

Spúšťa sa program Erasmus s cieľom poskytnúť financie univerzitným študentom, ktorí chcú študovať v inej európskej krajine. Tento program odvtedy poskytol možnosť študovať, absolvovať odbornú prípravu, vykonávať dobrovoľnícku činnosť alebo získať pracovné skúsenosti v zahraničí viac ako 10 miliónom ľudí.

9. novembra 1989 – Pád Berlínskeho múru

Berlínsky múr padol a po 28 rokoch dochádza k otvoreniu hraníc medzi Východom a Západnom. Nemecko je po viac ako 40 rokoch zjednotené a jeho východná časť sa v októbri 1990 pripája k Európskym spoločenstvám.