Gå direkt till innehållet

Europeiska unionens historia 1980–1989

Europa förändras – kommunismens fall

Den polska fackföreningen Solidarność och dess ledare Lech Walesa blir världskända efter strejkerna för arbetstagarnas rättigheter och politiska förändringar vid varvet i Gdansk under sommaren 1980. År 1981 blir Grekland EG:s tionde medlem, och Spanien och Portugal följer efter fem år senare. I slutet av årtiondet faller de kommunistiska regimerna i Central- och Östeuropa.

Augusti 1980 – strejker för arbetstagarnas rättigheter

Under ledning av Lech Walesa kämpar varvsarbetare i den polska staden Gdansk för mer rättigheter. Därefter följer strejker i hela landet. Regeringen kapitulerar och i september grundas Solidarność som en oberoende fackförening. Regeringen återtar gradvis sin makt och inför undantagstillstånd i december 1981. Så slutar Polens korta fas av folkstyre, men frön har såtts för framtiden.

1 januari 1981 – Grekland blir det tionde landet i EG

Grekland går med i EG. Möjligheten till ett medlemskap öppnade sig när militärregimen störtades och demokratin återställdes 1974.

28 februari 1984 – det första europeiska forskningsprogrammet

Datorer och automatisering ändrar våra levnads- och arbetsvillkor. För att förbli ledande inom innovation lanseras år 1984 programmet Esprit, det första av många forsknings- och innovationsprogram på europeisk nivå.

1 januari 1986 – Spanien och Portugal går med i EG

Spanien och Portugal ansluter sig till EG, som därmed har tolv medlemmar.

Februari 1986 – mot en inre marknad

Trots att tullarna togs bort 1968 flyter inte handeln fritt över gränserna mellan medlemsländerna. Det största hindret är skillnaderna i ländernas nationella bestämmelser. Genom Europeiska enhetsakten lanseras ett omfattande sexårigt program för att lösa detta problem och skapa en inre marknad. Akten, som träder i kraft den 1 juli 1987, ger också Europaparlamentet mer inflytande och stärker Europeiska gemenskapernas befogenheter på miljöskyddsområdet .

13 juni 1987 – Erasmusprogrammet lanseras

Erasmusprogrammet inrättas för att finansiera universitetsstuderande som vill studera i ett annat europeiskt land. Sedan dess har programmet gett över 10 miljoner människor möjlighet att studera, praktisera, arbeta som volontärer eller få arbetslivserfarenhet utomlands.

9 november 1989 – Berlinmurens fall

Berlinmuren faller och gränsen mellan öst och väst öppnas för första gången på 28 år. Tyskland återförenas efter över 40 år, och den östra delen går med i EG i oktober 1990.