Přejít na hlavní obsah

Historické Evropké unie 1980–89

Měnící se tvář Evropy – pád komunismu

Celá Evropa a svět mluví o polském odborovém hnutí Solidarita a jeho vůdci Lechu Walęsovi, kteří začali v létě roku 1980 stávkovat v gdaňské loděnici za práva dělníků a politické změny. V roce 1981 se Řecko stává desátým členským státem a o pět let později do EU vstupují Španělsko a Portugalsko. Na konci tohoto desetiletí se hroutí komunistické režimy ve státech střední a východní Evropy.

srpen 1980 – stávka v loděnici za práva dělníků

Dělníci v loděnici v polském Gdaňsku zahajují pod vedením Lecha Walęsy stávku za svá práva. Stávky se rozšiřují po celé zemi. Vláda kapituluje a Solidarita (Solidarność) začne v září fungovat jako nezávislá odborová organizace. Vláda postupně znovu potvrzuje svou moc a v prosinci 1981 zavádí stanné právo, čímž ukončuje krátké setkání Polska s demokracií. Z tohoto zárodku však vzejdou důležité změny později.

leden 1981 – Řecko se stává desátým členským státem

Členským státem Evropských společenství se stává Řecko. Vstup byl umožněn svržením vojenské diktatury a znovunastolením demokracie v roce 1974.

28. února 1984 – první evropský výzkumný program

Počítače a technický pokrok mění způsob našeho života a práce. Aby EU zůstala v čele inovačních trendů, je v roce 1984 zřízen program „Esprit“, který je prvním z mnoha výzkumných a inovačních programů na evropské úrovni.

1. ledna 1986 – dva noví členové: Španělsko a Portugalsko

Španělsko a Portugalsko přistoupily k Evropským společenstvím, čímž se počet členů zvýšil na dvanáct.

únor 1986 – na cestě k jednotnému trhu

I když byla v roce 1968 zrušena cla, obchod uvnitř EU stále neprobíhá bez překážek. Důvodem jsou rozdíly ve vnitrostátních předpisech. Problém budou odstraněny a jednotný trh vytvořen díky rozsáhlému 6letému programu, který byl zřízen na základě Jednotného evropského aktu. Tento akt, který vstoupil v platnost dne 1. července 1987, rovněž posiluje úlohu Evropskému parlamentu a Evropským společenstvím dává větší pravomoci v oblasti ochrany životního prostředí.

13. června 1987 – zahájení programu Erasmus

Za účelem finanční podpory vysokoškolských studentů, kteří chtějí studovat v jiné evropské zemi, je zřízen program Erasmus. Od té doby program poskytl více než 10 milionům lidí příležitost studovat, absolvovat odbornou přípravu, věnovat se dobrovolné činnosti nebo získat pracovní zkušenosti v zahraničí.

Další informace

S pádem berlínské zdi se poprvé po 28 letech otevírají hranice mezi Východním a Západním Německem. Po více než 40 letech je Německo opět sjednoceno a v říjnu 1990 se jeho východní část stává součástí Evropských společenství.

9. listopadu 1989 – pád Berlínské zdi