Preskoči na glavno vsebino

Zgodovina Evropske unije, 1980–1989

Spreminjanje podobe Evrope – zlom komunizma

Poleti leta 1980 se je začela stavka v ladjedelnici v Gdansku in poljski sindikat Solidarnost in njegov vodja Lech Walesa sta postala novi simbolni imeni v Evropi in svetu. Leta 1981 je Grčija postala deseta članica Evropskih skupnosti, Španija in Portugalska sta se pridružili 5 let pozneje. Konec desetletja je zaznamoval padec komunističnih režimov v Evropi in Sovjetski zvezi.

Avgust 1980 – stavke v ladjedelnici za delavske pravice

Stavkajoči delavci ladjedelnice v poljskem mestu Gdansk, ki jih je vodil Lech Walesa, so zahtevali več pravic. Po vsej državi so sledile tudi druge stavke. Poljska vlada je popustila in septembra so ustanovili neodvisen sindikat Solidarnost. Zatem je vlada postopoma spet utrdila svojo moč in decembra 1981 uvedla izredno stanje, s čimer se je na Poljskem končala kratka oblast ljudstva. Vendar so bili s tem postavljeni temelji za poznejše spremembe.

1. januar 1981 – Grčija postane deseta država, ki se je pridružila EU

Potem ko je zrušila vojaški režim in leta 1974 ponovno vzpostavila demokracijo, je Grčija izpolnila vse pogoje za članstvo in se pridružila Evropskim skupnostim.

28. februar 1984 – prvi evropski raziskovalni program

Računalniki in avtomatizacija so začeli vse bolj spreminjati naš način življenja in dela. EU je leta 1984 sprejela program Esprit, ki je bil prvi od številnih raziskovalnih in inovacijskih programov na evropski ravni.

1. januar 1986 – dve novi državi članici: Španija in Portugalska

S pristopom Španije in Portugalske k Evropskim skupnostim se je število članic povečalo na dvanajst.

Februar 1986 – na poti k enotnemu trgu

Čeprav so bile carine leta 1968 odpravljene, še vedno ni proste trgovine med državami članicami. Glavne ovire so bile razlike v nacionalnih predpisih. Enotni evropski akt je uvedel obsežen 6-letni program za njihovo odpravo in vzpostavitev enotnega trga. Akt, ki je začel veljati 1. julija 1987, je zagotovil Evropskemu parlamentu večjo moč in okrepil pristojnosti Evropskih skupnosti na področju varstva okolja.

13. junij 1987 – začetek programa Erasmus

Uveden je bil program Erasmus za finančno podporo univerzitetnim študentom, ki želijo študirati v drugi evropski državi. Od takrat je program več kot 10 milijonom ljudi omogočil študij, usposabljanje, prostovoljsko delo ali pridobivanje delovnih izkušenj v tujini.

9. november 1989 – padec berlinskega zidu

Padel je berlinski zid in meja med vzhodom in zahodom je bila prvič po 28 letih spet odprta. Po več kot 40 letih pride do ponovne združitve Nemčije. Vzhodni del Nemčije se je Evropskim skupnostim pridružil 3. oktobra 1990.