Přejít na hlavní obsah

Společná reakce EU na covid-19

EU mobilizuje veškeré dostupné zdroje, aby pomohla členským státům koordinovat vnitrostátní opatření. To je spojeno také s poskytováním objektivních informací o šíření viru a účinných způsobech jeho omezení a s přijetím opatření za účelem nápravy hospodářských a sociálních škod, které pandemie způsobila.

Na této stránce najdete odkazy na internetové stránky a zdroje, které zveřejnily orgány a instituce EU i členské státy EU a které se těmto tématům speciálně věnují.

Hlavní témata

 NextGenerationEU

NextGenerationEU

NextGenerationEU je více než jen plán na podporu oživení. Je to příležitost vyjít z pandemie silnější, transformovat naše ekonomiky, vytvořit příležitosti a pracovní místa v takové Evropě, kde budeme rádi žít. Máme vše pro to, abychom toho dosáhli.
Recovery plan for Europe

Plán na podporu oživení Evropy

Vedoucí představitelé EU se úspěšně dohodli na plánu na podporu oživení Evropy. Celkem zhruba 1,8 bilionu eur půjde na rozvoj moderních politik a podpoří postup Evropy směrem k udržitelnému a pevnému zotavení.

Chronologický přehled

Opatření na úrovni EU

Evropská solidarita v akci

V tomto krizovém období podávají země, regiony a města v celé Evropské unii pomocnou ruku svým sousedům. Níže uvádíme nejlepší příklady evropské solidarity.

#EuropeansAgainstCovid19

Koronavirová krize: evropská solidarita v akci

Evropané proti covidu-19

Boj proti dezinformacím

Nákazu COVID-19 v Evropě provází vlna často nebezpečných, nepravdivých a zavádějících informací. Boj proti dezinformacím, zavádějícím informacím a zahraničnímu vměšování je společným úsilím všech evropských institucí, členských států EU, občanské společnosti a online platforem.

Jak se bránit dezinformacím (Evropský parlament)

Boj proti dezinformacím (Rada Evropské unie)

Boj proti dezinformacím (Evropská komise)

Plán na podporu oživení Evropy

Evropská komise navrhuje rozsáhlý plán na podporu oživení Evropy, který je založen na plném využití potenciálu rozpočtu EU. Obsahuje opatření k nápravě hospodářských a sociálních škod způsobených koronavirovou pandemií, k nastartování evropského oživení a ochraně a vytváření pracovních míst.

Plán na podporu oživení Evropy (Rada Evropské unie, nejnovější vývoj a chronologický přehled)

Plán na podporu oživení Evropy (Evropská komise)

Členské státy EU a Evropský hospodářský prostor

Aktuality