Skip to main content

EU:n yhteiset koronavirustoimet

EU auttaa kaikin käytettävissään olevin keinoin jäsenmaita koordinoimaan kansallisia koronavirustoimiaan ja tarjoaa puolueetonta tietoa viruksen leviämisestä, tehokkaista toimista pandemian hillitsemiseksi sekä toimenpiteistä, joilla pyritään korjaamaan pandemian aiheuttamia taloudellisia ja sosiaalisia vahinkoja.

Tällä sivulla on linkkejä EU:n toimielinten ja muiden elinten sekä EU:n jäsenmaiden koronavirusta käsitteleville verkkosivustoille.

Valokeilassa

Ratkaisumme on NextGenerationEU. Se on muutakin kuin Euroopan elvytyssuunnitelma. Tämä on ainutkertainen tilaisuutemme nousta pandemiasta entistä vahvempana, uudistaa taloutemme ja luoda Eurooppaan lisää mahdollisuuksia ja työpaikkoja.
EU-johtajat ovat päässeet sopimukseen Euroopan elpymissuunnitelmasta, jolla tuetaan kestävää elpymistä yhteensä noin 1,8 biljoonan euron määrärahoilla.
Koronaviruspandemia voidaan selättää pysyvästi vain kattavan rokotuskampanjan avulla. Euroopan komissio on käynyt tiiviitä neuvotteluja monipuolisen rokotevalikoiman saamisesta EU:n kansalaisten käyttöön kohtuullisin hinnoin.

Aikajana

Aikajana: EU:n toimet koronaviruspandemian torjumiseksi kriisin alusta nykyhetkeen

EU:n toimet

Uutisia EU:n toimista ja avusta EU-kansalaisten kotiuttamiseksi sekä esimerkkejä solidaarisuudesta eri puolilta maailmaa

Käytännön solidaarisuutta eurooppalaisten kesken

Euroopan unionin maat, alueet ja kaupungit auttavat toisiaan kriisissä. Tämä on eurooppalaista käytännön solidaarisuutta parhaimmillaan. Lue lisää:

#EuropeansAgainstCovid19

Koronavirus: käytännön solidaarisuutta eurooppalaisten kesken

Eurooppalaiset ja covid-19

Disinformaation torjunta

Koronaviruspandemia on tuonut mukanaan valtavan määrän virheellistä ja vaarallisen harhaanjohtavaa tietoa. EU-elimet, EU-maat, kansalaisyhteiskunnan edustajat ja verkkoalustat torjuvat yhdessä tällaista tarkoituksellisesti tai tahattomasti levitettävää virheellistä tietoa sekä torjuvat EU:n ulkopuolelta masinoituja vaikuttamisyrityksiä.

Disinformaation torjunta (Euroopan parlamentti)

Disinformaation torjunta (Euroopan unionin neuvosto)

Disinformaation torjunta (Euroopan komissio)

Euroopan elpymissuunnitelma

Euroopan komissio ehdottaa EU:n talousarvion koko potentiaalia hyödyntävää mittavaa elpymissuunnitelmaa, jotta voidaan auttaa korjaamaan koronaviruspandemian aiheuttamia taloudellisia ja sosiaalisia vahinkoja, käynnistää Euroopan elpyminen sekä suojella ja luoda työpaikkoja.

Euroopan elpymissuunnitelma (Euroopan unionin neuvosto – ajankohtaista tietoa ja aikajana)

Euroopan elpymissuunnitelma (Euroopan komissio)