Gå direkt till innehållet

Euron i världen

Euron utanför euroområdet

Euron är världens näst viktigaste valuta.

Andelen internationella betalningar i euro och US-dollar är ungefär lika stor och euron är världens näst mest använda valuta för upplåning, utlåning och centralbanksreserver.

Euron används som officiell eller faktisk valuta och ”ankarvaluta” i flera regioner som geografiskt ligger utanför EU:

 • Azorerna och Madeira (Portugal)
 • Kanarieöarna (Spanien)
 • Ceuta och Melilla (Spanien)
 • Franska Guyana
 • Franska öarna i Västindien
 • Mayotte och Réunion (Frankrike)
 • Saint-Pierre-et-Miquelon (Frankrike)

Euron används också i vissa länder utanför EU:

 • Andorra
 • Kosovo*
  *Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.
 • Montenegro
 • Monaco
 • San Marino
 • Vatikanstaten

Det stabila monetära systemet bakom euron gör den till en attraktiv ”ankarvaluta”: flera länder och områden utanför euroområdet och EU har kopplat sina valutor till euron. I vissa fall finns ett bilateralt avtal med euroländerna, medan det i andra fall rör sig om ett ensidigt beslut från det berörda landet.