Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Еврото по света

Еврото извън еврозоната

Еврото е втората по значимост валута в света.

Делът на международните плащания в евро и в долари е почти еднакъв, а еврото е втората най-предпочитана световна валута за получаване и отпускане на заеми и за резерви на централните банки.

То се използва като официална или де факто валута, а също и като опорна валута от редица региони, географски разположени извън Европейския съюз:

 • Азорски острови и Мадейра (Португалия)
 • Канарски острови (Испания)
 • Сеута и Мелиля (Испания)
 • Френска Гвиана
 • Френски острови в Карибско море
 • Майот и Реюнион (Франция)
 • Сен Пиер и Микелон (Франция)

Освен на еврозоната, еврото е валутата и на някои държави извън ЕС:

 • Андора
 • Косово*
  *Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.
 • Черна гора
 • Монако
 • Сан Марино
 • Ватикан

Стабилната парична система, която стои зад еврото, го превръща в привлекателна опорна валута: няколко страни и територии извън еврозоната и ЕС са привързали валутите си към еврото. В някои случаи това се основава на двустранно споразумение със страните от еврозоната, а в други е едностранно решение на съответната страна.