Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Výmena národnej meny

Kedy si môžete vymeniť starú menu

Svoju starú národnú menu si môžete bezplatne vymeniť vo svojej krajine počas obdobia prechodu na euro. V niektorých krajinách je táto lehota stanovená, v iných nie.

Z národnej meny na euro

Počas prechodu na euro národné centrálne banky postupne stiahnu z obehu národnú menu. Tento proces zahŕňa „obdobie duálneho obehu“, počas ktorého sú ako zákonné platidlo spolu v obehu euro aj národné meny. Počas tohto obdobia maloobchodníci pomáhajú odstraňovať starú menu tým, že vydávajú v eurách. Ľudia si môžu starú menu vymeniť za euro v bankách.

Výmena v retailových bankách

Veľké banky umožňujú výmenu starých mien za euro počas obdobia duálneho obehu a niekedy dlhšie. Po uplynutí lehôt sa môžu uplatňovať poplatky. Obmedzenia môžu platiť aj pre výšku sumy, ktorú si môžete vymeniť.

Výmena v centrálnych bankách

Svoju starú menu si môžete vymeniť v centrálnej banke počas oveľa dlhšieho obdobia. Rovnako ako v prípade retailových bánk môžu centrálne banky uplatňovať limity na sumy v rámci jednej transakcie. Je možné, že veľmi starú hotovosť nebudete môcť vymeniť.

Kalendáre výmeny národných mien

Národná centrálna bankaLehota pre bankovkyLehota pre mince
Rakúskobez obmedzeniabez obmedzenia
Belgickobez obmedzeniado roku 2004
Chorvátskobez obmedzenia31. decembra 2025
Cyprusdo roku 2017do roku 2009
Estónskobez obmedzeniabez obmedzenia
Fínskodo roku 2012do roku 2012
Francúzsko do roku 2012do roku 2005
Nemeckobez obmedzeniabez obmedzenia
Gréckodo roku 2012do roku 2004
Írskobez obmedzeniabez obmedzenia
Talianskodo roku 2012do roku 2012
Lotyšskobez obmedzeniabez obmedzenia
Litvabez obmedzeniabez obmedzenia
Luxemburskobez obmedzeniado roku 2004
Maltado roku 2018do roku 2010
Holandsko1. januára 2032do roku 2007
Portugalskodo roku 2022do roku 2002
Slovinskobez obmedzeniado roku 2016
Slovenskobez obmedzeniado roku 2013
Španielskodo roku 2020do roku 2020

 

Ďalšie informácie