Skip to main content

Malartú airgeadra náisiúnta

Seanairgeadra a mhalartú

Is féidir leat do sheanairgeadra náisiúnta a mhalartú saor in aisce le linn na tréimhse aistrithe go dtí an euro i do thír. I dtíortha áirithe tá teorann leis an tréimhse sin, i dtíortha eile níl aon teorainn léi.

Ón airgeadra náisiúnta go dtí an euro

Le linn phróiseas an aistrithe go dtí an euro, tarraingíonn an banc ceannais náisiúnta an t-airgeadra náisiúnta siar as cúrsaíocht de réir a chéile. Bíonn “tréimhse déchúrsaíochta” ann, ina mbíonn an euro agus an t-airgeadra náisiúnta araon i gcúrsaíocht mar airgead dlítháirgthe. Le linn na tréimhse sin, cabhraíonn miondíoltóirí leis an seanairgeadra a tharraingt siar as cúrsaíocht trí shóinseáil a thabhairt in euro, agus is féidir le daoine an seanairgeadra a mhalartú ar euro sna bainc.

Airgeadra a mhalartú i mbainc mhiondíola

Is féidir an seanairgeadra a mhalartú ar euro sna bainc mhiondíola le linn na tréimhse déchúrsaíochta, agus uaireanta ar feadh tréimhse is faide ná sin. D’fhéadfadh teorainneacha ama a bheith ann, áfach, agus d’fheadfadh sé go ngearrfaí táillí as an malartú tar éis dhul in éag na teorann sin. D’fhéadfadh srian a bheith ann freisin ar na méideanna is féidir a mhalartú.

Airgeadra a mhalartú sna bainc cheannais

Is féidir an seanairgeadra a mhalartú sa bhanc ceannais ar feadh tréimhse i bhfad níos faide. Dála na mbanc miondíola, d’fhéadfadh an banc ceannais srian a chur le méid gach idirbhirt. Tá seans ann nach mbeidh tú in ann airgid tirim atá an-sean a mhalartú.

Na tréimhsí malairte sna Ballstáit

Banc ceannais náisiúnta

Nótaí bainc go dtíBoinn go dtí
An BheilgGan teorainnIn éag – 2004
An Chipir31 Nollaig 2017In éag – 2009
An EastóinGan teorainnGan teorainn
ÉireGan teorainnGan teorainn
An FhionlainnIn éag – 2012In éag – 2012
An FhraincIn éag – 2012In éag – 2005
An GhearmáinGan teorainnGan teorainn
An GhréigIn éag – 2012In éag – 2004
An IodáilIn éag – 2012In éag – 2012
An Ísiltír1 Eanáir 2032In éag – 2007
An LaitviaGan teorainnGan teorainn
An LiotuáinGan teorainnGan teorainn
LucsamburgGan teorainnIn éag – 2004
Málta31 Eanáir 2018In éag – 2010
An OstairGan teorainnGan teorainn
An Phortaingéil28 Feabhra 2022In éag – 2002
An tSlóivéinGan teorainnIn éag – 2016
An tSlóvaicGan teorainnIn éag – 2013
An Spáinn31 Nollaig 202031 Nollaig 2020