Skip to main content

Malartú airgeadra náisiúnta

Cathain is féidir leat seanairgeadra a mhalartú

Is féidir leat do sheanairgeadra náisiúnta a mhalartú saor in aisce le linn na tréimhse aistrithe go dtí an euro i do thír. I dtíortha áirithe tá teorann leis an tréimhse seo, i dtíortha eile níl aon teorainn léi.

Ón airgeadra náisiúnta go dtí an euro

Le linn phróiseas an aistrithe go dtí an euro, tarraingíonn an banc ceannais náisiúnta an t-airgeadra náisiúnta siar as cúrsaíocht de réir a chéile. Bíonn “tréimhse déchúrsaíochta” ann, ina mbíonn an euro agus an t-airgeadra náisiúnta araon i gcúrsaíocht mar airgead dlítháirgthe. Le linn na tréimhse sin, cabhraíonn miondíoltóirí le deireadh a chur leis an seanairgeadra trí shóinseáil a thabhairt in euro, agus is féidir le daoine an seanairgeadra a mhalartú ar euro sna bainc.

Airgeadra a mhalartú i mbainc mhiondíola

Is féidir an seanairgeadra a mhalartú ar euro sna bainc mhiondíola le linn na tréimhse déchúrsaíochta, agus uaireanta ar feadh tréimhse is faide ná sin. D’fhéadfadh teorainneacha ama a bheith ann, áfach, agus d’fheadfadh sé go ngearrfaí táillí as an malartú tar éis dhul in éag na teorann sin. D’fhéadfadh srian a bheith ann freisin ar na méideanna is féidir a mhalartú.

Airgeadra a mhalartú sna bainc cheannais

Is féidir an seanairgeadra a mhalartú sa bhanc ceannais ar feadh tréimhse i bhfad níos faide. Dála na mbanc miondíola, d’fhéadfadh an banc ceannais srian a chur le méid gach idirbhirt. Tá seans ann nach mbeidh tú in ann airgid tirim atá an-sean a mhalartú.

Na tréimhsí malairte sna Ballstáit

Banc ceannais náisiúntaNótaí bainc go dtíBoinn go dtí
an OstairGan teorainnGan teorainn
an BheilgGan teorainnImithe in éag in 2004
an ChróitGan teorainn31 Nollaig 2025
an ChipirImithe in éag in 2017Imithe in éag in 2009
an EastóinGan teorainnGan teorainn
an FhionlainnImithe in éag in 2012Imithe in éag in 2012
an Fhrainc Imithe in éag in 2012Imithe in éag in 2005
an GhearmáinGan teorainnGan teorainn
an GhréigImithe in éag in 2012Imithe in éag in 2004
ÉireGan teorainnGan teorainn
an IodáilImithe in éag in 2012Imithe in éag in 2012
an LaitviaGan teorainnGan teorainn
an LiotuáinGan teorainnGan teorainn
LucsamburgGan teorainnImithe in éag in 2004
MáltaImithe in éag in 2018Imithe in éag in 2010
an Ísiltír1 Eanáir 2032Imithe in éag in 2007
an PhortaingéilImithe in éag in 2022Imithe in éag in 2002
an tSlóivéinGan teorainnImithe in éag in 2016
an tSlóvaicGan teorainnImithe in éag in 2013
an SpáinnImithe in éag in 2020Imithe in éag in 2020