Preskoči na glavno vsebino

Menjava nacionalne valute

Kdaj lahko menjate staro valuto

Staro nacionalno valuto lahko v obdobju prehoda na evro brezplačno menjate v svoji državi. V nekaterih državah je to obdobje omejeno, v drugih pa ne.

Od nacionalne valute do evra

Med prehodom na evro nacionalne centralne banke postopoma umikajo nacionalno valuto iz obtoka. To obdobje vključuje „obdobje dvojnega obtoka“, v katerem sta tako evro kot nacionalna valuta zakonito plačilno sredstvo. V tem obdobju trgovci na drobno pomagajo umikati staro valuto, tako da vrnejo denar v evrih, ljudje pa lahko staro valuto zamenjajo za evro na banki.

Menjava na bankah za poslovanje s prebivalstvom

Večje banke omogočajo menjavo stare valute za evro v obdobju dvojnega obtoka, včasih pa tudi dlje. Roki so lahko časovno omejeni, po njihovem preteku pa se lahko zaračunajo stroški menjave. Možne so omejitve zneskov, ki jih lahko zamenjate.

Menjava na centralnih bankah

Obdobje menjave stare nacionalne valute je na centralni banki veliko daljše. Podobno kot banke za poslovanje s prebivalstvom lahko tudi centralne banke omejijo znesek na transakcijo. Možno je, da zelo starega denarja ni mogoče zamenjati.

Roki menjave v posameznih državah

Nacionalna centralna banka Bankovci do Kovanci do
Avstrija neomejen neomejen
Belgija neomejen pretekel leta 2004
Ciper pretekel leta 2017 pretekel leta 2009
Estonija neomejen neomejen
Finska pretekel leta 2012 pretekel leta 2012
Francija  pretekel leta 2012 pretekel leta 2005
Grčija pretekel leta 2012 pretekel leta 2004
Hrvaška neomejen 31. december 2025
Irska neomejen neomejen
Italija pretekel leta 2012 pretekel leta 2012
Latvija neomejen neomejen
Litva neomejen neomejen
Luksemburg neomejen pretekel leta 2004
Nemčija neomejen neomejen
Malta pretekel leta 2018 pretekel leta 2010
Nizozemska 1. januar 2032 pretekel leta 2007
Portugalska pretekel leta 2022 pretekel leta 2002
Slovenija neomejen pretekel leta 2016
Slovaška neomejen pretekel leta 2013
Španija pretekel leta 2020 pretekel leta 2020

 

Further information