Skip to main content

Menjava nacionalne valute

Kdaj lahko menjate staro valuto

Staro nacionalno valuto lahko v obdobju prehoda na evro brezplačno menjate v svoji državi. V nekaterih državah je to obdobje omejeno, v drugih pa ne.

Od nacionalne valute do evra

Med prehodom na evro nacionalne centralne banke postopoma umikajo nacionalno valuto iz obtoka. To obdobje vključuje „obdobje dvojnega obtoka“, v katerem sta tako evro kot nacionalna valuta zakonito plačilno sredstvo. V tem obdobju trgovci na drobno pomagajo umikati staro valuto, tako da vrnejo denar v evrih, ljudje pa lahko staro valuto zamenjajo za evro na banki.

Menjava na bankah za poslovanje s prebivalstvom

Večje banke omogočajo menjavo stare valute za evro v obdobju dvojnega obtoka, včasih pa tudi dlje. Roki so lahko časovno omejeni, po njihovem preteku pa se lahko zaračunajo stroški menjave. Možne so omejitve zneskov, ki jih lahko zamenjate.

Menjava na centralnih bankah

Obdobje menjave stare nacionalne valute je na centralni banki veliko daljše. Podobno kot banke za poslovanje s prebivalstvom lahko tudi centralne banke omejijo znesek na transakcijo. Možno je, da zelo starega denarja ni mogoče zamenjati.

Roki menjave v posameznih državah

Nacionalna centralna bankaBankovci doKovanci do
Avstrijaneomejenneomejen
Belgijaneomejenpretekel leta 2004
Ciperpretekel leta 2017pretekel leta 2009
Estonijaneomejenneomejen
Finskapretekel leta 2012pretekel leta 2012
Francija pretekel leta 2012pretekel leta 2005
Grčijapretekel leta 2012pretekel leta 2004
Hrvaškaneomejen31. december 2025
Irskaneomejenneomejen
Italijapretekel leta 2012pretekel leta 2012
Latvijaneomejenneomejen
Litvaneomejenneomejen
Luksemburgneomejenpretekel leta 2004
Nemčijaneomejenneomejen
Maltapretekel leta 2018pretekel leta 2010
Nizozemska1. januar 2032pretekel leta 2007
Portugalskapretekel leta 2022pretekel leta 2002
Slovenijaneomejenpretekel leta 2016
Slovaškaneomejenpretekel leta 2013
Španijapretekel leta 2020pretekel leta 2020

 

Dodatne informacije