Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Pri prvom uvedení do obehu v januári 2002 bolo navrhnutých 7 bankoviek a 8 mincí. Bankovky majú rovnaký vzhľad vo všetkých krajinách eurozóny. Mince však majú na jednej strane spoločný a na druhej charakteristický štátny motív.

Postupne sa v priebehu rokov uviedla do obehu séria bankoviek Európa. Za vydávanie bankoviek zodpovedá Európska centrálna banka (ECB) a národné centrálne banky. Bankovky obsahujú moderné bezpečnostné prvky a nový dizajn zobrazujúci mytologickú postavu Európu.

Symbol

Názov „euro“ bol vybraný v roku 1995 na zasadnutí Európskej rady v Madride.

Symbol € vychádza z gréckeho písmena epsilon a obsahuje prvé písmeno slova „Európa“ a 2 paralelné čiary, ktoré znamenajú stabilitu.

Kód ISO pre euro je EUR. Používa sa pri uvádzaní súm v eurách bez použitia symbolu.

Autorské práva k symbolu

Autorské právo na symbol eura vlastní Európske spoločenstvo zastúpené Európskou komisiou. V niektorých prípadoch však Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo (ochranné známky a vzory) súhlasil s registráciou niektorých log, ktoré obsahujú symbol eura. Ide o situácie, keď sú tieto logá dostatočne kreatívne a odlišné od oficiálneho symbolu eura.

Pravidlá

  • Názov musí byť rovnaký vo všetkých jazykoch EÚ – „euro“, s prihliadnutím na rôzne abecedy. To platí pre právne texty EÚ. Takto vyzerá euro v gréckej abecede „ευρώ“ a takto v cyrilike „евро“;
  • množné čísla sú dovolené, pokiaľ sa nemení základ slova „eur-“;
  • iné formy písania sú dovolené v iných ako právnych textoch EÚ, napríklad vo vnútroštátnych právnych predpisoch.
24 AUGUST 2020
Pravopis slov „euro“ a „cent“ v jednotlivých jazykoch EÚ (60.18 KB)
slovenčina
(60.18 KB - PDF)
Stiahnuť

Stiahnite si komprimovaný obrázok s inštrukciami vo formáte jpg:

10 JANUÁR 2022
Symbol eura
slovenčina
(107.86 KB - ZIP)
Stiahnuť