Prejsť na hlavný obsah
Decentralizovaná agentúra

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Logo of European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

Prehľad

  • Úloha: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo riadi práva EÚ týkajúce sa obchodných známok a dizajnu, Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva a databázu osirotených diel.
  • Výkonný riaditeľ: Christian Archambeau
  • Rok vzniku: 1994
  • Počet zamestnancov: 775
  • Sídlo: Alicante (Španielsko)
  • Webové sídlo: EUIPO

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo spravuje práva EÚ týkajúce sa ochranných známok a dizajnu platné v celej EÚ. Tieto práva dopĺňajú vnútroštátne práva duševného vlastníctva a sú prepojené na medzinárodné systémy ochrany duševného vlastníctva. Od roku 2012 je úrad EUIPO zodpovedný za Európske stredisko  pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva a databázu osirotených diel.

Úlohy

Úrad ročne dostane a preskúma priemerne 150 000 žiadostí o ochrannú známku a 90 000 žiadostí o dizajn. Takisto podporuje zbližovanie postupov medzi úradmi pre duševné vlastníctvo členských štátov EÚ prostredníctvom spolupráce v rámci sieť Európskej únie pre duševné vlastníctvo . Na tento účel sa využívajú ľahko použiteľné nástroje duševného vlastníctva.

Prostredníctvom Európskeho strediska úrad EUIPO spája rozsiahlu sieť zainteresovaných strán s cieľom zvýšiť informovanosť o otázkach duševného vlastníctva prostredníctvom štúdií, projektov a nástrojov. Úrad EUIPO spravuje aj databázu osirotených diel a poskytuje digitalizovaný prístup k verejným informáciám o literárnych, kinematografických alebo audiovizuálnych dielach, obrazoch a fotografiách.

Kto má z činnosti osoh?

Práva duševného vlastníctva sú zásadne dôležité pre hospodársku činnosť a rast. Predstavujú významnú hodnotu pre svojich vlastníkov a širšie hospodárstvo. Cieľom úradu EUIPO je poskytovať dostupné a ľahko použiteľné služby tak, aby sa v EÚ aj v tretích krajinách vytvárali synergie s jeho partnermi a zainteresovanými stranami, ako sú:

  • používatelia registračných systémov duševného vlastníctva, najmä malé a stredné podniky,
  • úrady duševného vlastníctva v EÚ a tretích krajinách,
  • združenia používateľov,
  • iné medzinárodné orgány v oblasti duševného vlastníctva.

Klikni tiež na...

Online služby úradu EUIPO – nástroje duševného vlastníctva

Online kurzy

Informačné bulletiny

Podujatia a publikácie

Ponuky práce

Kontakt

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Meno/Názov
Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)
Webové sídlo
https://www.euipo.europa.eu/sk
E-mailová adresa
informationateuipo [dot] europa [dot] eu
Telefónne číslo
+34 96 513 91 00
Poštová adresa
Avenida de Europa 4, 03008 Alicante Alicante, Španielsko
Sociálne médiá