Přejít na hlavní obsah
Decentralizovaná agentura

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Logo of European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

Přehled

  • Úloha: Úřad EU pro duševní vlastnictví spravuje práva k ochranným známkám a průmyslovým vzorům a databázi osiřelých děl a je nadřízeným orgánem Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví.
  • Výkonný ředitel: João Negrão
  • Rok zřízení: 1994
  • Počet zaměstnanců: 775
  • Sídlo: Alicante (Španělsko)
  • Internetové stránky: EUIPO

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) spravuje práva k ochranným známkám a průmyslovým vzorům platným v celé EU. Tato práva se uplatňují paralelně s předpisy, které duševní vlastnictví upravují v jednotlivých členských státech, a s mezinárodními systémy práv duševního vlastnictví. Od roku 2012 je úřad EUIPO odpovědný také za Evropské středisko  pro sledování porušování práv duševního vlastnictví a za správu databáze osiřelých děl.

Náplň činnosti

Úřad za rok v průměru obdrží a prověří přes 150 000 žádostí o zápis ochranné známky a 90 000 žádostí o zápis průmyslového vzoru. Prostřednictvím aktivit v rámci Síť duševního vlastnictví Evropské unie podporuje sbližování postupů, které používají úřady průmyslového vlastnictví členských států EU, a vzájemnou spolupráci těchto úřadů. K těmto účelům také vyvinul několik nástrojů.

Díky tomu, že úřad EUIPO zřídil Evropské středisko pro sledování porušování práv duševního vlastnictví, vznikla rozsáhlá síť zainteresovaných stran, která prostřednictvím studií, projektů a nástrojů zvyšuje informovanost o otázkách porušování těchto práv. Úřad také spravuje databázi osiřelých děl, která nabízí digitalizované, veřejně přístupné informace o literárních, filmových, výtvarných a audiovizuálních dílech.

Pro koho znamená přínos

Práva duševního vlastnictví jsou zásadní pro hospodářskou činnost a růst. Pro své vlastníky i celé hospodářství představují významnou hodnotu. Úřad EUIPO usiluje o to, aby byly jeho služby dostupné a snadno využitelné, protože tak vzniká součinnost s jeho partnery a zúčastněnými stranami v EU i mimo ni, tzn. s:

  • uživateli systému zápisu duševního vlastnictví, zejména z řad malých a středních podniků
  • úřady průmyslového vlastnictví v EU i za jejími hranicemi
  • sdruženími uživatelů
  • ostatními mezinárodními subjekty z oblasti duševního vlastnictví

Viz také

Online služby úřadu EUIPO – nástroje pro oblast duševního vlastnictví

Online kurzy

Zpravodaje

Akce a publikace

Pracovní místa

Kontakt

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Jméno/Název
Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
Internetové stránky
https://www.euipo.europa.eu/cs
E-mail
informationateuipo [dot] europa [dot] eu
Telefonní číslo
+34 96 513 91 00
Poštovní adresa

Avenida de Europa 4
03008 Alicante Alicante
Španělsko

Sociální média