Przejdź do treści głównej
Agencja zdecentralizowana

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Logo of European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

Informacje ogólne

  • Zadania: Urząd Unii Europejskiej ds.Własności Intelektualnej zarządza prawami związanymi ze znakami towarowymi i wzorami Unii Europejskiej, europejskim obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej i bazą utworów osieroconych.
  • Dyrektor wykonawczy: Christian Archambeau
  • Rok założenia: 1994
  • Liczba pracowników: 775
  • Siedziba: Alicante (Hiszpania)
  • Strona internetowa: EUIPO

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zarządza prawami związanymi ze znakami towarowymi i wzorami Unii Europejskiej, obowiązującymi w całej UE. Prawa te uzupełniają krajowe prawa własności intelektualnej i są powiązane z międzynarodowymi systemami własności intelektualnej. Od 2012 r. EUIPO odpowiada za europejskie obserwatorium  do spraw naruszeń praw własności intelektualnej i za bazę utworów osieroconych.

Zakres działalności

Co roku urząd otrzymuje i rozpatruje zgłoszenia ponad 150 tys. znaków towarowych i 90 tys. wzorów. Za pośrednictwem sieć Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zachęca również do harmonizacji praktyk krajowych urzędów ds. własności intelektualnej. W tym celu stosuje przyjazne użytkownikowi narzędzia ochrony własności intelektualnej.

Za pomocą obserwatorium urząd skupia szeroką sieć zainteresowanych podmiotów i poprzez badania, projekty i różnego rodzaju materiały podnosi wiedzę społeczeństwa na temat naruszeń praw własności intelektualnej. EUIPO zarządza również bazą utworów osieroconych, która oferuje cyfrowy dostęp do publicznych informacji o dziełach literackich, filmowych i audiowizualnych oraz o obrazach i fotografiach.

Korzyści

Prawa własności intelektualnej mają zasadnicze znaczenie dla działalności gospodarczej i wzrostu gospodarczego. Mają one dużą wartość dla ich właścicieli i dla gospodarki ogółem. EUIPO pragnie, aby oferowane przez niego usługi były łatwo dostępne i przyjazne dla użytkowników. Celem jest tworzenie synergii z partnerami i zainteresowanymi stronami w UE i poza nią, do których należą:

  • użytkownicy systemów rejestracji praw własności intelektualnej, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa
  • urzędy ds.własności intelektualnej w UE i poza jej obszarem
  • zrzeszenia użytkowników
  • inne organizacje międzynarodowe działające w dziedzinie własności intelektualnej.

Zobacz również

Własność intelektualna – usługi EUIPO online

Kursy online

Biuletyny

Wydarzenia i publikacje

Oferty pracy

Kontakt

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Imię i nazwisko / Nazwa
Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
Strona internetowa
https://www.euipo.europa.eu/pl
E-mail
informationateuipo [dot] europa [dot] eu
Tel.
+34 96 513 91 00
Adres pocztowy
Avenida de Europa 4, 03008 Alicante Alicante, Hiszpania
Media społecznościowe