Direct naar de inhoud
Gedecentraliseerd agentschap

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Logo of European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

In het kort

  • Rol: Het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU beheert de rechten op Uniemerken en -modellen, runt het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten en houdt een database van verweesde werken bij
  • Directeur: João Negrão
  • Opgericht: 1994
  • Medewerkers: 775
  • Locatie: Alicante (Spanje)
  • Website: EUIPO

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) beheert de rechten op Uniemerken en -modellen voor de hele EU. Deze rechten vormen een aanvulling op de nationale intellectuele eigendomsrechten (IPR) en hangen samen met internationale IPR-systemen. Sinds 2012 is EUIPO verantwoordelijk voor het Europees Waarnemingscentrum  voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten en de database van verweesde werken.

Taken

Jaarlijks ontvangt en behandelt het bureau gemiddeld 150.000 merkaanvragen en 90.000 modelaanvragen. Via de samenwerkingsactiviteiten in het kader van het Netwerk voor intellectuele eigendom van de Europese Unie probeert het de werkwijze van de verschillende IPR-bureaus in de EU-landen beter op elkaar af te stemmen. Daartoe stelt het bureau gebruiksvriendelijke IPR-tools ter beschikking.

Via zijn waarnemingscentrum zorgt het bureau voor een efficiënt netwerk waarvan de leden via studies, projecten en hulpmiddelen alert worden gemaakt op IPR-inbreuken. EUIPO beheert ook een database van verweesde werken, een digitale bron van openbare informatie over literaire, cinematografische en audiovisuele werken, afbeeldingen en foto's.

Wie is erbij gebaat

Bescherming van intellectuele eigendom is essentieel voor de economie en de groei. Intellectuele eigendom is van grote betekenis niet alleen voor de rechthebbenden, maar ook voor de economie in het algemeen. EUIPO streeft ernaar zijn diensten toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken om voor synergie te zorgen met zijn partners en stakeholders, zowel binnen als buiten de EU:

  • de gebruikers van IPR-registratiesystemen, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen
  • IPR-bureaus binnen en buiten de EU
  • gebruikersverenigingen
  • andere internationale IPR-organisaties

Zie ook

Online diensten van het EUIPO en IP-formulieren

Online cursussen

Nieuwsbrieven

Evenementen en publicaties

Vacatures

Contact

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Naam
Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Website
https://www.euipo.europa.eu/nl
E-mail
informationateuipo [dot] europa [dot] eu
Telefoonnummer
+34 96 513 91 00
Postadres

Avenida de Europa 4
03008 Alicante Alicante
Spanje

Sociale media