Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Για την πρώτη έκδοση του ευρώ, τον Ιανουάριο του 2002, σχεδιάστηκαν 7 χαρτονομίσματα και 8 κέρματα. Τα χαρτονομίσματα απεικονίζουν το ίδιο σχέδιο σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Τα κέρματα απεικονίζουν στη μία όψη ένα κοινό σχέδιο και στην άλλη ένα σχέδιο συγκεκριμένο για κάθε χώρα.

Τα χαρτονομίσματα της σειράς «Ευρώπη» τίθενται σε κυκλοφορία σταδιακά με την πάροδο των ετών. Υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EΚΤ) και των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ), τα χαρτονομίσματα αυτά περιέχουν ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και ένα νέο σχέδιο, που απεικονίζει την προσωπογραφία της Ευρώπης, μορφής της ελληνικής μυθολογίας.

Σύμβολο

Η ονομασία «ευρώ» αποφασίστηκε το 1995 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης.

Το σύμβολο € σχηματίζεται από το ελληνικό γράμμα έψιλον ((Є), που είναι το πρώτο γράμμα της λέξης «Ευρώπη», και 2 παράλληλες γραμμές που συμβολίζουν τη σταθερότητα.

Ο κωδικός ISO του ευρώ είναι EUR και χρησιμοποιείται όταν γίνεται αναφορά σε ποσά σε ευρώ χωρίς τη χρήση του συμβόλου.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το σύμβολο

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει την κυριότητα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για το σύμβολο του ευρώ. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (εμπορικά σήματα και σχέδια ή υποδείγματα) συμφώνησε να καταχωρίζει ορισμένους λογότυπους που περιέχουν το σύμβολο του ευρώ, εφόσον αυτοί είναι επαρκώς δημιουργικοί και διαφορετικοί από το επίσημο σύμβολο του ευρώ.

Κανόνες

  • Η ονομασία πρέπει να είναι η ίδια σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ - «ευρώ», λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών αλφαβήτων. Ο κανόνας αυτός ισχύει και για τα νομοθετικά κείμενα της ΕΕ. Η ονομασία είναι «ευρώ» στο ελληνικό αλφάβητο και «евро» στο κυριλλικό αλφάβητο
  • ο πληθυντικός τύπος επιτρέπεται εφόσον δεν μεταβάλλεται η ρίζα «eur-»
  • άλλοι τρόποι γραφής είναι αποδεκτοί σε μη νομικά κείμενα της ΕΕ, π.χ . στην εθνική νομοθεσία
24 ΑΥΓΟΎΣΤΟΥ 2020
Κατάλογος τυποποιημένων τρόπων γραφής του «ευρώ» και του «σεντ» στις γλώσσες της ΕΕ (60.18 KB)
ελληνικά
(60.18 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

Τηλεφορτώστε τη συμπιεσμένη εικόνα με τεχνικά χαρακτηριστικά σε μορφή jpg:

10 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2022
Σύμβολο του ευρώ
ελληνικά
(107.86 KB - ZIP)
Τηλεφόρτωση