Přejít na hlavní obsah

Výtvarná podoba

Pro první uvedení do oběhu v lednu 2002 byly navrženy eurobankovky v 7 hodnotách a euromince v 8 hodnotách. Bankovky mají ve všech zemích eurozóny tutéž podobu. Mince mají na lícové straně stejné provedení, rubová strana se však liší, jelikož jsou na ní vyobrazeny motivy navržené jednotlivými státy.

Již několik let jsou do oběhu postupně zaváděny bankovky série Evropa. Má nejen novou podobu s vyobrazením mytologické postavy Európy, ale obsahuje i řadu vylepšených ochranných prvků. Za její vydání odpovídají společně Evropská centrální banka (ECB) a centrální banky jednotlivých členských zemí.

Symbol €

O názvu společné měny „euro” bylo rozhodnuto v roce 1995 během zasedání Evropské rady v Madridu.

Symbol měny „€“ je odvozen od řeckého písmene epsilon (Є) jako prvního písmene slova Evropy, přičemž dvě rovnoběžné čáry, které písmeno přetínají, symbolizují stabilitu měny.

Kód společné měny podle normy ISO je EUR. Ten se používá jako ekvivalent symbolu „€“ při odkazování na částky v této měně.

Autorská práva

Autorská práva k symbolu eura vlastní Evropské společenství zastoupené Evropskou komisí. V některých případech však může Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (ochranné známky, průmyslové vzory) povolit registraci loga obsahujícího symbol eura. Tato výjimka se může udělit například logu, které je dostatečně kreativní a odlišné od oficiálního symbolu eura.

Pravidla

  • Název společné měny „euro“ musí být stejný ve všech jazycích EU, při zohlednění odlišných abeced. Tak tomu musí být ve všech právních textech EU. V řecké abecedě tak má společná měna podobu „ευρώ“ a v cyrilici „евро“.
  • Akceptována je i podoba v množném čísle, pokud je zachován kmen slova „eur-“.
  • Jiné pravopisné podoby jsou povoleny v jiných právních textech, než jsou předpisy EU (např. ve vnitrostátní legislativě).
24. SRPNA 2020
Pravopis slov „euro“ a „cent“ v jednotlivých jazycích EU (60.18 KB)
čeština
(60.18 KB - PDF)
Stáhnout

Stáhnout komprimovaný obrazový soubor ve formátu jpg s instrukcemi:

10. LEDNA 2022
Symbol eura
čeština
(107.86 KB - ZIP)
Stáhnout