Przejdź do treści głównej

Historia Unii Europejskiej: lata 2010-19

Trudne dziesięciolecie

Światowy kryzys gospodarczy silnie uderza w Europę. W 2012 r. Unia Europejska otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla. Z powodu konfliktów i wojen w różnych krajach wiele osób musi uciekać ze swoich domów i szukać schronienia w Europie. UE stoi w obliczu wyzwania: jak zapewnić im opiekę, a jednocześnie godne warunki życia i poszanowanie praw człowieka. Przeciwdziałanie zmianom klimatu staje się priorytetem, a szefowie państw i rządów postanawiają ograniczyć szkodliwe emisje gazów cieplarnianych. W 2013 r. do UE przystępuje 28. kraj – Chorwacja. Natomiast Wielka Brytania głosuje za wystąpieniem z UE w referendum w 2016 r.

2010 r. – Europa radzi sobie z kryzysem finansowym

W wyniku kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2008 r., wiele krajów przeżywa problemy z finansami publicznymi. 16 państw UE realizuje program, który ma krajom strefy euro pomóc przezwyciężyć problemy związane z deficytem budżetowym. UE pomaga kilku krajom w trudnej sytuacji i ustanawia tzw. unię bankową, aby zagwarantować, że banki będą bezpieczniejsze i bardziej wiarygodne.

10 grudnia 2012 r. – UE otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla

Unia Europejska otrzymuje w Oslo Pokojową Nagrodę Nobla. Nagroda jest wyrazem uznania dla UE za sześćdziesięcioletni wkład w promocję pokoju i pojednania, demokracji i praw człowieka.

1 lipca 2013 r. – Chorwacja zostaje 28. członkiem UE

Chorwacja przystępuje do UE. Unia ma już teraz 28 członków.

Wszystkie państwa członkowskie UE i daty ich przystąpienia

*Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/99 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

Od listopada 2015 r. – terroryści uderzają w Europę

Niektóre miasta europejskie, w tym Paryż, Bruksela, Nicea, Berlin, Londyn i Barcelona, stają się celem ataków terrorystycznych. Unia Europejska i jej państwa członkowskie podejmują działania w celu zaradzenia wszystkim aspektom zagrożenia terrorystycznego.

12 grudnia 2015 r. – porozumienie klimatyczne z Paryża

Na konferencji ONZ w Paryżu 195 krajów zawiera nowe porozumienie w sprawie zmiany klimatu. UE odgrywa w tym kluczową rolę. W skład nowego porozumienia wchodzi plan działania w celu ograniczenia poziomu globalnego ocieplenia „znacznie poniżej” 2°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Grudzień 2015 r. – ponad milion osób ubiega się o azyl w Europie

W ciągu 2015 r. do Europy przybywa ponad milion osób ubiegających się o azyl. Wiele spośród nich ucieka przed wojną domową w Syrii i potrzebuje pomocy. Poprzez współpracę z państwami sąsiadującymi, takimi jak Turcja, unijni przywódcy intensyfikują działania kontrolne na granicach zewnętrznych, aby zmniejszyć liczbę osób ubiegających się o azyl.

23 czerwca 2016 r. – Wielka Brytania głosuje za wystąpieniem z UE

W referendum w czerwcu 2016 r. 52 proc. głosujących w Wielkiej Brytanii opowiada się za wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej po ponad 40 latach jej członkostwa. Wielka Brytania występuje z UE w dniu 31 stycznia 2020 r.

Relacje z Wielką Brytanią

Grudzień 2019 r. – ku Europie neutralnej dla klimatu

Rosną obawy społeczne związane z kryzysem klimatycznym, napędzane rosnącym i aktywnym międzynarodowym ruchem młodzieżowym. Nowa Komisja rozpoczyna urzędowanie z myślą o tym, by Europa stała się neutralna dla klimatu do 2050 r. Ma to zapewnić nowa strategia na rzecz wzrostu gospodarczego – Europejski Zielony Ład.