Direct naar de inhoud

De geschiedenis van de Europese Unie 2010-2019

Een bewogen decennium

De wereldwijde economische crisis raakt Europa hard. In december 2012 krijgt de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede. Vanwege oorlog en geweld in verschillende landen moesten velen huis en haard verlaten en hun toevlucht in Europa zoeken. De EU staat voor de uitdaging om deze mensen op te vangen, voor hun welzijn te zorgen en hun mensenrechten te beschermen. Klimaatverandering staat op de agenda en de Europese leiders komen overeen schadelijke emissies te verminderen. In 2013 wordt Kroatië de 28e lidstaat van de EU. Bij een referendum in het Verenigd Koninkrijk stemt een krappe meerderheid voor het verlaten van de Europese Unie.

2010 – Europa pakt de financiële crisis aan

Als gevolg van de economische crisis die in 2008 begon, krijgen diverse landen problemen met hun staatsfinanciën. De 16 EU-landen die de euro gebruiken, maken een plan om hen te helpen hun schulden aan te pakken. De EU helpt tal van landen hun problemen te boven te komen. De Bankenunie gaat van start om het bankenstelsel robuuster en betrouwbaarder te maken.

10 december 2012 – EU krijgt de Nobelprijs voor de vrede

Op de ceremoniële prijsuitreiking in Oslo ontvangt de Europese Unie de Nobelprijs voor de vrede. De prijs is een erkenning voor de bijdrage die de EU de afgelopen zestig jaar heeft geleverd aan vrede en verzoening, democratie en mensenrechten.

1 juli 2013 – Kroatië wordt 28e lid van de EU

Kroatië treedt als 28e lid toe tot de EU.

Alle EU-landen en het jaar waarin ze lid zijn geworden

* Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244/99 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

November 2015 en daarna – Terroristen slaan toe in Europa

Een aantal Europese steden, waaronder Parijs, Brussel, Nice, Berlijn, Londen en Barcelona zijn het doelwit van terroristische aanslagen. De Europese Unie en haar lidstaten nemen maatregelen om alle aspecten van terrorisme aan te pakken.

12 december 2015 – Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering

Op een VN-conferentie in Parijs sluiten 195 landen een nieuw akkoord inzake klimaatverandering, waarbij de EU een centrale rol speelt. Het omvat een actieplan om de opwarming van de aarde duidelijk onder de 2°C ten opzichte van het pre-industriële niveau te houden.

December 2015 – meer dan een miljoen mensen hebben asiel aangevraagd in Europa

In de loop van 2015 zijn ongeveer één miljoen asielzoekers in Europa aangekomen. Zij zijn op de vlucht voor de burgeroorlog in Syrië en hebben internationale bescherming nodig. De EU-leiders verscherpen de controles aan de buitengrenzen en proberen het aantal asielzoekers terug te dringen door met buurlanden, zoals Turkije, samen te werken.

23 juni 2016 – Verenigd Koninkrijk stemt voor vertrek uit EU

Bij een referendum in juni 2016 stemt 52% van de Britse kiezers ervoor om de EU na ruim 40 jaar te verlaten. Het VK stapt op 31 januari 2020 uit de Unie.

Betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk

December 2019 – naar een klimaatneutraal Europa

De bevolking maakt zich steeds meer zorgen over de klimaatverandering, gedreven door een groeiende en actieve internationale jongerenbeweging. Een nieuwe Commissie treedt aan en neemt het voortouw om Europa in de periode tot 2050 klimaatneutraal te maken door middel van een nieuwe groeistrategie: de Europese Green Deal.