Gå til hovedindholdet

EU's historie 2010-2019

Et udfordrende årti

Den globale finanskrise rammer Europa hårdt. I 2012 modtager EU Nobels fredspris. Uroligheder og krige i en række lande får mange mennesker til at flygte fra deres hjem og søge tilflugt i Europa EU står over for den udfordring at tage sig af dem og samtidig sikre deres velfærd og respektere deres menneskerettigheder. Klimaforandringerne står øverst på dagsordenen, og lederne enes om at mindske skadelige emissioner. Kroatien bliver i 2013 det 28. EU-land. Ved en folkeafstemning i 2016 stemmer Storbritannien dog for at forlade EU.

2010 – Europa tackler finanskrisen

I kølvandet på finanskrisen, der begyndte i 2008, får flere lande problemer med statsfinanserne. De 16 EU-lande, der har indført euroen, enes om en plan, der skal hjælpe dem med at tackle deres underskud. EU hjælper en række lande med at løse deres problemer og opretter en bankunion, der skal skabe sikrere og mere pålidelige banker.

10. december 2012 – EU tildeles Nobels fredspris

EU modtager Nobels fredspris ved en ceremoni i Oslo. Prisen er en anerkendelse af EU's bidrag gennem mere end 60 år til fremme af fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheder.

1. juli 2013 – Kroatien bliver det 28. medlem af EU

* Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1244/99 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

November 2015 og frem – terrorangreb i Europa

En række europæiske byer, herunder Paris, Bruxelles, Nice, Berlin, London og Barcelona, bliver mål for terrorangreb. EU og dets medlemslande tager skridt til at imødegå alle aspekter af terrortruslen.

12. december 2015 – Parisaftalen om klimaændringer

På en FN-konference i Paris indgår 195 lande en ny aftale om klimaændringer, hvor EU spiller en central rolle. Den omfatter en handlingsplan, der skal begrænse den globale opvarmning til "et godt stykke under" 2 °C i forhold til det førindustrielle niveau.

December 2015 – over en million mennesker søger asyl i Europa

I slutningen af 2015 er over en million asylansøgere ankommet til Europa. Mange er på flugt fra borgerkrigen i Syrien og har brug for international beskyttelse. EU's ledere øger indsatsen for at styrke kontrollen ved de ydre grænser og mindske antallet af asylansøgere ved at samarbejde med nabolande som f.eks. Tyrkiet.

23. juni 2016 – Storbritannien stemmer for at forlade EU

Ved en folkeafstemning i juni 2016 stemmer 52 % af vælgerne i Storbritannien for at forlade EU efter mere end 40 år som medlem. Storbritannien forlader EU den 31. januar 2020.

Forbindelserne til Storbritannien

December 2019 – mod et klimaneutralt Europa

Offentlighedens bekymring over klimakrisen stiger som følge af en voksende og aktiv international ungdomsbevægelse. En ny Kommission tiltræder med blikket fast rettet mod at gøre Europa klimaneutralt senest i 2050 gennem en ny vækststrategi, den europæiske grønne pagt.