Przejdź do treści głównej

Zarządzanie euro

Euro jest drugą najczęściej używaną walutą w globalnych transakcjach finansowych. Około 39 proc. tych transakcji, z wyłączeniem płatności w strefie euro, denominowanych jest w euro. Euro jest również atrakcyjną walutą rezerwową dla innych krajów. W 2017 r. ok. 20 proc. rezerw na świecie przechowywano w euro.

Stopy procentowe w strefie euro wpływają na rozwój sytuacji gospodarczej i stabilność cen. Wszystkie dzienne przepływy i wymiany pieniężne wymagają w pewnym stopniu zarządzania: jest to zadaniem niezależnego Europejskiego Banku Centralnego, z siedzibą we Frankfurcie. EBC jest centralnym bankiem 20 państw Unii Europejskiej, które przyjęły euro: działa on na rzecz stabilności cen i utrzymania siły nabywczej w jednej walucie.

Chociaż to państwa członkowskie pobierają podatki, a każde z nich decyduje o własnym budżecie, ich rządy opracowały wspólne zasady dotyczące finansów publicznych, aby móc koordynować działania na rzecz stabilności, wzrostu i zatrudnienia.

Produkcja monet i banknotów

Od 2002 r. banknoty euro są produkowane wspólnie przez krajowe banki centralne państw strefy euro. Każdy krajowy bank centralny jest odpowiedzialny za udział procentowy w całkowitej rocznej produkcji jednego albo większej liczby nominałów.

Za bicie monet euro odpowiadają rządy państw strefy euro.

Zapobieganie fałszerstwom

Przy opracowywaniu monet i banknotów euro ważną kwestią było bezpieczeństwo. Od momentu wejścia w życie wspólnej waluty poziom fałszerstw w strefie euro jest stosunkowo niski. Jednak ze względu na fakt, że banknoty i monety euro – w poszczególnych krajach posiadające odrębne wzory – są prawnym środkiem płatniczym w całej strefie euro, potrzebne są wspólne zasady i koordynacja w celu zapewnienia jednakowej skuteczności środków zwalczania fałszerstw we wszystkich krajach. Unijna polityka dotycząca zwalczania fałszerstw opiera się na czterech filarach. Są to: zapobieganie, karanie, szkolenia i współpraca.