Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Διαχείριση του ευρώ

Το ευρώ είναι το δεύτερο νόμισμα που χρησιμοποιείται περισσότερο στις παγκόσμιες οικονομικές συναλλαγές, καθώς σχεδόν το 39% του συνόλου των συναλλαγών, εκτός από τις πληρωμές εντός της ζώνης του ευρώ, πραγματοποιείται σε ευρώ. Το ευρώ αποτελεί επίσης ένα ελκυστικό αποθεματικό νόμισμα για άλλες χώρες. Το 2017 σχεδόν το 20% των παγκόσμιων αποθεματικών τηρήθηκε σε ευρώ.

Τα επιτόκια της ζώνης του ευρώ επηρεάζουν τις οικονομικές εξελίξεις και τη σταθερότητα των τιμών. Όλες οι καθημερινές νομισματικές κινήσεις και ανταλλαγές αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από την ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία εδρεύει στη Φρανκφούρτη. Η ΕΚΤ είναι η κεντρική τράπεζα των 20 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ: έργο της είναι να διατηρεί τη σταθερότητα των τιμών και να προστατεύει την αγοραστική δύναμη του ενιαίου νομίσματος.

Παρότι κάθε χώρα της ΕΕ αποφασίζει για τους φόρους που θα επιβάλει και για τον προϋπολογισμό της, οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει κοινούς κανόνες για τα δημόσια οικονομικά, ώστε να μπορούν να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους με στόχο τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Παραγωγή κερμάτων και χαρτονομισμάτων

Από το 2002, τα χαρτονομίσματα ευρώ παράγονται από κοινού από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ. Κάθε ΕθνΚΤ είναι υπεύθυνη για ένα ποσοστό της συνολικής ετήσιας παραγωγής σε μία ή περισσότερες ονομαστικές αξίες.

Την ευθύνη για την κοπή κερμάτων ευρών έχουν οι εθνικές κυβερνήσεις των χωρών της ζώνης του ευρώ.

Μέτρα κατά της παραχάραξης

Η ασφάλεια αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο κατά τον σχεδιασμό των κερμάτων και χαρτονομισμάτων ευρώ. Από τότε που τέθηκε σε ισχύ το ενιαίο νόμισμα, το επίπεδο παραχάραξης στη ζώνη του ευρώ παραμένει σχετικά χαμηλό. Ωστόσο, καθώς τα χαρτονομίσματα και κέρματα ευρώ κάθε χώρας - με διακριτά σχέδια - αποτελούν νόμιμο χρήμα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, χρειάζονται κοινοί κανόνες και συντονισμός, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα κατά της παραχάραξης είναι εξίσου αποτελεσματικά σε όλες τις χώρες. Η πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της παραχάραξης βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: πρόληψη, καταστολή, κατάρτιση και συνεργασία.