Pāriet uz galveno saturu
Juridiska persona Eiropas Savienībā

Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra (EUSPA)

Logo of European Agency for the Space Programme

Īss apraksts

 • Uzdevums: EUSPA pārvalda sabiedrības intereses saistībā ar Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) programmām EGNOS (Eiropas Ģeostacionārās navigācijas pārklājuma sistēma) un Galileo, Zemes novērošanas programmu Copernicus un Eiropas Savienības Valdības satelītsakaru programmu (GOVSATCOM).
 • Izpilddirektors: Rodrigo da Costa
 • Partneri: Eiropas Komisija un Eiropas Kosmosa aģentūra (EKA)
 • Dibināšanas gads: 2004
 • Darbinieki: 211
 • Atrašanās vieta: Prāga (Čehija)
 • Tīmekļa vietne: EUSPA

Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra (EUSPA) palīdz sasniegt ES mērķi, proti, gūt maksimālu atdevi no Eiropas Savienības veiktajām investīcijām kosmosā šādās jomās:

 • drošība;
 • priekšrocības lietotājiem;
 • ekonomikas izaugsme;
 • konkurētspēja.

Ko aģentūra dara

Aģentūra gādā, lai ES īstenotu savus mērķus GNSS jomā un tās iedzīvotāji varētu izmantot Eiropas globālās satelītnavigācijas sistēmas (EGNOS un Galileo) pakalpojumus. Tā arī atbalsta tādu lietojumu izstrādi, kuru pamatā ir Galileo, EGNOS un Copernicus, un koordinē ar lietotājiem saistītos valdības satelītsakaru (GOVSATCOM) aspektus, lai atbalstītu galvenos ES politikas mērķus.

Tās konkrētie uzdevumi ir šādi:

 • pārvaldīt EGNOS un Galileo pakalpojumu sniegšanu;
 • veicināt lejupējus un integrētus lietojumus, kuru pamatā ir Galileo, EGNOS un Copernicus;
 • iesaistīt GOVSATCOM lietotāju kopienu pakalpojuma veidošanā; 
 • uzlabot GNSS pakalpojumus un infrastruktūru.

Lai to panāktu, EUSPA:

Kas ir ieguvēji

Ir iekšējas un ārējas mērķgrupas.

Iekšējās:

 • Komisijas struktūrvienības,
 • ES dalībvalstis,
 • Eiropas Parlamenta deputāti, Parlamenta komitejas un kontaktpersonas,
 • ES aģentūras un struktūras, kuru ziņā ir transports un kosmosa nozare,
 • ES globālās satelītnavigācijas sistēmas programmas institucionālie partneri.

Ārējās:

 • iedzīvotāji,
 • ar GNSS saistītās valsts iestādes ES valstīs,
 • uzņēmumi, kas piedalās GNSS un Eiropas Zemes novērošanas programmā,
 • starptautiskās iestādes un organizācijas, kas saistītas ar GNSS un Eiropas Zemes novērošanas programmu,
 • ar GNSS un Eiropas Zemes novērošanas programmas pielietojumu saistīti mediji,
 • valsts iestādes.

Skatīt arī

Publikācijas

Audiovizuālie materiāli

Precizitātei ir nozīme

Pasākumi

Karjeras iespējas

Kontaktinformācija

Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra (EUSPA)

Nosaukums
Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra (EUSPA)
Tīmekļvietne
https://www.euspa.europa.eu/
Tālruņa numurs
+420 234 766 000
Faksa numurs
+32 2 296 72 38
Pasta adrese
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Čehija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi