Přejít na hlavní obsah
Decentralizovaná agentura

Agentura Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA)

Logo of European Agency for the Space Programme

Přehled

 • Úloha: EUSPA řídí programy evropského globálního družicového navigačního systému EGNOS (evropský systém pro pokrytí geostacionární navigací) a Galileo, program Copernicus pro pozorování Země a program Evropské unie pro družicovou komunikaci v rámci státní správy (GOVSATCOM).
 • Výkonný ředitel: Rodrigo da Costa
 • Partneři: Evropská komise, Evropská kosmická agentura (ESA)
 • Rok zřízení: 2004
 • Počet zaměstnanců: 211
 • Sídlo: Praha (Česká republika)
 • Internetové stránky:EUSPA

Hlavním úkolem agentury EUSPA je maximalizovat návratnost investic Evropské unie do vesmírného programu, pokud jde o:

 • bezpečnost
 • přínos pro uživatele
 • hospodářský růst
 • konkurenceschopnost.

Náplň činnosti

Tato agentura zajišťuje, aby Evropa dosáhla svých cílů ohledně globálního navigačního satelitního systému (GNSS) a aby veřejnost mohla evropský GNSS (EGNOS a systém Galileo) využívat. Zasazuje se rovněž o vývoj aplikací pro systémy Galileo, EGNOS a Copernicus a koordinuje uživatelské aspekty družicové komunikace v rámci státní správy (GOVSATCOM), čímž podporuje hlavní politické cíle EU.

Konkrétní úkoly agentury:

 • řídit poskytování služeb EGNOS a Galileo
 • podporovat navazující a integrované aplikace pro systémy Galileo, EGNOS a Copernicus
 • zapojovat uživatelskou komunitu GOVSATCOM do formování této služby 
 • zlepšovat infrastrukturu a služby GNSS.

Za tímto účelem EUSPA:

Pro koho je činnost agentury přínosem

Cílové skupiny jsou interní a externí.

Interní:

 • útvary Evropské komise
 • země EU
 • poslanci Evropského parlamentu, parlamentní výbory a další zainteresované subjekty
 • evropské agentury a subjekty působící v dopravním a kosmickém odvětví
 • institucionální partneři zapojení do programu evropských globálních navigačních družicových systémů

Externí:

 • veřejnost
 • národní instituce v zemích EU příslušné pro GNSS
 • podniky působící v oblasti GNSS a pozorování Země
 • mezinárodní instituce a organizace, jichž se systém GNSS a pozorování Země týká
 • mediální kanály související s uživatelskými aplikacemi GNSS a pozorování Země
 • vnitrostátní orgány

Viz také

Publikace

Audiovizuální materiály

Na přesnosti záleží

Akce

Pracovní příležitosti

Kontakt

Agentura Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA)

Jméno/Název
Agentura Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA)
Internetové stránky
https://www.euspa.europa.eu/
Telefonní číslo
+420 234 766 000
Číslo faxu
+32 2 296 72 38
Poštovní adresa
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Česko
Sociální média