Prejsť na hlavný obsah
logo of European Chemicals Agency

Prehľad

  • Úloha: agentúra ECHA podporuje bezpečné používanie chemických látok
  • Riaditeľ: Bjorn Hansen
  • Rok zriadenia: 2007
  • Počet zamestnancov: približne 600
  • Sídlo: Helsinki, Fínsko
  • Webové sídlo: ECHA

Európska chemická agentúra (ECHA) podporuje bezpečné používanie chemických látok. EÚ zavádza novátorské právne predpisy o chemických látkach, ktoré chránia ľudské zdravie a životné prostredie a podporujú inováciu a konkurencieschopnosť v Európe.

Úlohy

Kto má z činnosti osoh

  • Životné prostredie a verejnosť sú menej vystavené nebezpečným chemickým látkam. Výhodou je aj to, že sa na trh dostávajú bezpečnejšie výrobky. Spotrebitelia sa môžu informovať o nebezpečných chemikáliách vo výrobkoch, ktoré kupujú.
  • Pracovníci a ďalšie osoby, ktoré prichádzajú do styku s chemikáliami získavajú lepšie informácie o nebezpečných chemických látkach a o ich bezpečnom používaní.
  • Priemysel dostáva poradenstvo o tom, ako dodržiavať právne predpisy. Inovatívne podniky môžu ťažiť z potreby nahrádzať najnebezpečnejšie látky.
  • Rozvojové krajiny dostávajú informácie o tom, ako bezpečne narábať s nebezpečnými chemickými látkami.

Klikni tiež na...

Základné informácie o ECHA

Voľné pracovné miesta

Aktuality

Odber aktualít e-mailom

Informácie o chemikáliách

Kontakt

Európska chemická agentúra (ECHA)

Mailing address  P.O.Box 400

                             00121 Helsinki

                             Finland

Meno/Názov
Európska chemická agentúra (ECHA)
Webové sídlo
https://echa.europa.eu/sk/home
Telefónne číslo
+358 9 6861 80
Faxové číslo
+358 9 6861 8210
Poštová adresa
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Fínsko