Prejsť na hlavný obsah
logo of European Chemicals Agency

Prehľad

  • Úloha: ECHA chráni zdravie a životné prostredie prostredníctvom zvyšovaním chemickej bezpečnosti.
  • Riaditeľka: Sharon McGuinness
  • Rok zriadenia: 2007
  • Počet zamestnancov: približne 600
  • Sídlo: Helsinki, Fínsko
  • Webové sídloECHA

Európska chemická agentúra (ECHA) podporuje bezpečné používanie chemických látok. EÚ zavádza novátorské právne predpisy o chemických látkach, ktoré chránia ľudské zdravie a životné prostredie a podporujú inováciu a konkurencieschopnosť v Európe.

Náplň činnosti

Kto má z činnosti tejto agentúry prínos?

  • Verejnosť a životné prostredie sú menej vystavené nebezpečným chemickým látkam a na trh sa dostávajú bezpečnejšie výrobky. Spotrebitelia sa môžu informovať o nebezpečných chemikáliách vo výrobkoch, ktoré kupujú.
  • Pracovníci a ďalšie osoby, ktoré prichádzajú do styku s chemikáliami získavajú lepšie informácie o nebezpečných chemických látkach a o ich bezpečnom používaní.
  • Priemysel dostáva poradenstvo o tom, ako dodržiavať právne predpisy. Inovatívne podniky môžu ťažiť z potreby nahrádzať najnebezpečnejšie látky.
  • Rozvojové krajiny dostávajú informácie o tom, ako bezpečne narábať s nebezpečnými chemickými látkami.

Ďalšie informácie

O agentúre ECHA

Voľné pracovné miesta

Aktuality

Prihlásiť sa na odber elektronických aktualít ECHA

Informácie o chemických látkach

Kontakt

Európska chemická agentúra (ECHA)

Mailing address  P.O.Box 400

                             00121 Helsinki

                             Finland

Meno/Názov
Európska chemická agentúra (ECHA)
Webové sídlo
https://echa.europa.eu/sk/home
Telefónne číslo
+358 9686180
Faxové číslo
+358 9 6861 8210
Poštová adresa
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Fínsko