Přejít na hlavní obsah
Decentralizovaná agentura

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

logo of European Chemicals Agency

Přehled

  • Úloha: Agentura ECHA chrání zdraví a životní prostředí prostřednictvím své činnosti v oblasti chemické bezpečnosti
  • Ředitelka: Sharon McGuinnessová
  • Rok zřízení: 2007
  • Počet zaměstnanců: přibližně 600
  • Sídlo: Helsinky, Finsko
  • Internetové stránkyECHA

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) usiluje o zajištění bezpečného používání chemických látek. Dohlíží na uplatňování průlomové legislativy EU týkající se chemických látek, která jednak chrání lidské zdraví a životní prostředí, jednak působí ve prospěch inovací a konkurenceschopnosti v EU.

Náplň činnosti

Pro koho je činnost agentury přínosná?

  • Pro veřejnost a životní prostředí, jelikož jsou méně vystaveny působení nebezpečných chemických látek a na trhu se vyskytují bezpečnější výrobky. Spotřebitelé mohou požadovat informace o tom, jaké nebezpečné chemické látky se vyskytují ve výrobcích, které kupují.
  • Pro pracovníky v daném odvětví a další uživatele, jelikož dostávají lepší informace o chemických látkách, se kterými pracují, a o tom, jak je bezpečně používat.
  • Pro průmysl, jelikož je mu poskytována pomoc s dodržováním právních předpisů. Situace, kdy je potřeba postupně ukončit používání nejnebezpečnějších látek, je vhodnou příležitostí pro inovativní podniky vyvinout vhodné alternativy.
  • Pro rozvojové země, jelikož dostávají informace o tom, jak zacházet s nebezpečnými chemickými látkami.

Další informace

O agentuře ECHA

Volná pracovní místa

Aktuality

Přihlásit se k odběru aktualit agentury ECHA

Informace o chemických látkách

Kontakt

Evropská agentura pro chemické látky

Poštovní adresa P.O.Box 400

                             00121 Helsinki

                             Suomi-Finland

Jméno/Název
Evropská agentura pro chemické látky
Internetové stránky
https://echa.europa.eu/cs/home
Telefonní číslo
+358 9 6861 80
Číslo faxu
+358 (0) 9 6861 8210
Poštovní adresa
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finsko