Põhisisu juurde
logo of European Chemicals Agency

Ülevaade

  • Ülesanded: ECHA teeb tööd kemikaalide ohutu kasutamise nimel
  • Direktor: Bjorn Hansen
  • Asutatud: 2007
  • Töötajate arv: ligikaudu 600
  • Asukoht: Helsingi, Soome
  • Veebisait: ECHA

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) teeb tööd kemikaalide ohutu kasutamise nimel. Ta rakendab ELi teedrajavaid kemikaale käsitlevaid õigusakte, mis toovad kasu inimeste tervisele, keskkonnale ning innovatsioonile ja konkurentsivõimele Euroopas.

Tegevusvaldkonnad

Kasusaajad

  • Kahjulikud kemikaalid avaldavad inimestele ja keskkonnale vähem kahjulikku mõju ning nad saavad kasu ohutumatest toodetest. Tarbijad võivad esitada küsimusi selliste ohtlike kemikaalide kohta, mis sisalduvad nende ostetavates toodetes.
  • Töötajad ja teised kemikaalide kasutajad saavad kasu põhjalikumast teabest nende kemikaalide, millega nad kokku puutuvad, ohtlikkuse ning nende ohutu kasutamise kohta.
  • Tööstusel aidatakse järgida õigusnorme. Innovatiivsetele ettevõtjatele tuleb kasuks vajadus kõrvaldada järk-järgult kasutuselt kõige ohtlikumad ained.
  • Arenguriigid saavad teavet ohtlike kemikaalide ohutu käsitlemise kohta.

Vaata ka …

ECHA kohta

Vabad töökohad

Uudised

Telli ECHA e-uudised

Teave kemikaalide kohta

Kontaktandmed

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

Mailing address  P.O.Box 400

                             00121 Helsinki

                             Finland

Nimi
Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)
Veebisait
https://echa.europa.eu/et/home
Telefoninumber
+358 9 6861 80
Faksinumber
+358 9 6861 8210
Postiaadress
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Soome