Направо към основното съдържание
Децентрализирана агенция

Европейска агенция по химикали (ЕСНА)

logo of European Chemicals Agency

Преглед

 • Роля: ECHA работи за безопасна употреба на химичните вещества
 • Директор: Bjorn Hansen
 • Създадена: 2007 г.
 • Брой служители: около 600
 • Местоположение: Хелзинки, Финландия
 • Уебсайт: ECHA

Европейската агенция по химикали (ECHA) работи за безопасна употреба на химичните вещества. Тя прилага революционното законодателство на ЕС в областта на химичните вещества, което е от полза за човешкото здраве, околната среда и иновациите и конкурентоспособността в Европа.

С какво се занимава

 • Помага на компаниите да спазват законодателството на ЕС в областта на химичните вещества или биоцидите:
 • Сътрудничи си с международни организации и заинтересовани лица за насърчаване на безопасната употреба на химикали
 • Предоставя информация за химикалите и безопасната им употреба чрез уникална безплатна база данни
 • Работи с Европейската комисия и правителствата на страните от ЕС за определяне на веществата, които пораждат загриженост, и взема решения за управление на риска на равнище ЕС
 • Насърчава иновациите в химическата промишленост чрез замяна на веществата, които предизвикват загриженост.

Кой има полза от това

 • Обществеността е по-слабо изложена на опасни химически вещества и има достъп до по-безопасни продукти. Това е от полза и за околната среда. Потребителите могат да задават въпроси за опасните вещества в продуктите, които купуват.
 • Работниците и другите потребители на химикали разполагат с по-добра информация за рисковете и начините за безопасно използване на веществата, с които работят.
 • Промишлеността получава помощ при спазването на законодателството. Новаторските предприятия могат да се възползват от постепенното премахване на най-опасните вещества.
 • Развиващите се страни получават информация за безопасно боравене с опасни химикали.

Вижте също

За ECHA

Свободни работни места

Новини

Абонирайте се за електронния бюлетин на ECHA

Информация за химикалите

Контакт

Европейска агенция по химикали (ЕСНА)

Mailing address  P.O.Box 400

                             00121 Helsinki

                             Finland

Име
Европейска агенция по химикали (ЕСНА)
Уебсайт
https://echa.europa.eu/bg/home
Телефонен номер
+358 9 6861 80
Факс
+358 9 6861 8210
Пощенски адрес
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Финлaндия