Skip to main content

Rodzaje instytucji i organów

Filtruj według

Rodzaje instytucji i organów (76)

RSS
Wyświetlają się wyniki od 40 do 60
 • Agencja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

EUISS

Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem analizuje zagadnienia polityki zagranicznej oraz polityki bezpieczeństwa i obrony.

Strona internetowa
http://www.iss.europa.eu/
E-mail
Tel.
+33 1 56 89 19 30
Adres
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, France
 • Agencja zdecentralizowana

Eurojust

Eurojust wspiera współpracę sądową w UE w zakresie zwalczania szeregu przestępstw transgranicznych, takich jak terroryzm, nielegalny obrót środkami odurzającymi i cyberprzestępczość.

Strona internetowa
https://www.eurojust.europa.eu/
E-mail
Tel.
+31 70 412 50 00
Adres
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Netherlands
 • Agencja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Europejska Agencja Obrony (EDA)

Europejska Agencja Obrony wspiera kraje UE (z wyjątkiem Danii) w zwiększaniu ich zdolności obronnych.

Strona internetowa
https://www.eda.europa.eu/
Tel.
+32 2 504 28 00
Adres
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Agencja wykonawcza

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA)

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych odpowiada za finansowanie badań i innowacji. Zarządza dotacjami UE na badania naukowe.

Tel.
+32 2 299 11 11
Adres
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Agencja zdecentralizowana

Europol

Europol zapewnia organom ścigania w UE wsparcie w zakresie walki z działalnością przestępczą na dużą skalę, taką jak np. terroryzm, nadużycia finansowe i nielegalny obrót środkami odurzającymi.

Strona internetowa
https://www.europol.europa.eu/
Tel.
+31 70 302 50 00
Adres
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Netherlands
 • Agencja zdecentralizowana

EUSPA

The European Union Agency for the Space Programme supports EU investment in satellite and global navigation technologies.

Strona internetowa
https://www.euspa.europa.eu/
Tel.
+420 234 766 000
Adres
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Czechia
 • Agencja Euratomu

F4E

Fusion for Energy zarządza wkładem UE w projekt badawczy ITER w dziedzinie syntezy jądrowej.

Strona internetowa
http://fusionforenergy.europa.eu/
E-mail
Tel.
+34 93 320 18 00
Adres
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Spain
 • Agencja zdecentralizowana

FRA

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej zapewnia decydentom na szczeblu unijnym i krajowym niezależne doradztwo w kwestii praw podstawowych.

Strona internetowa
http://fra.europa.eu/en
Tel.
+43 1 580 30 0
Adres
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austria
 • Agencja zdecentralizowana

Frontex

Frontex pomaga krajom UE w zarządzaniu ich granicami zewnętrznymi i harmonizacji prowadzonych przez nie kontroli granicznych, udzielając wsparcia technicznego i zapewniając wiedzę specjalistyczną.

Strona internetowa
https://frontex.europa.eu/
Tel.
+48 22 205 95 00
Adres
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poland
 • Agencja wykonawcza

HaDEA

Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA) realizuje cel Komisji Europejskiej, jakim jest pomoc w odbudowie Europy po pandemii COVID-19 tak, aby stała się ona bardziej ekologiczna, bardziej cyfrowa, odporna i lepiej dostosowana do obecnych i przyszłych wyzwań.

Tel.
+32 2 299 11 11
Adres
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Instytucja UE

Komisja Europejska

Komisja Europejska przedkłada wnioski ustawodawcze, jest odpowiedzialna za zapewnienie właściwego stosowania prawa Unii oraz zarządza unijnymi programami wydatków.

Strona internetowa
https://commission.europa.eu/index_en
Tel.
+32 2 299 11 11
Adres
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Organ UE

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest zgromadzeniem, które doradza europejskim instytucjom w kwestii przepisów mających wpływ na miasta i regiony UE.

Strona internetowa
https://cor.europa.eu/en
Tel.
+32 2 282 22 11
Adres
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Instytucja UE

Parlament Europejski

W skład Parlamentu Europejskiego wchodzą posłowie wybierani w wyborach bezpośrednich w każdym kraju UE, którzy uchwalają akty prawne.

Strona internetowa
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Tel.
+32 2 284 21 11
Adres
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Agencja zdecentralizowana

Prokuratura Europejska

Prokuratura Europejska jest niezależnym organem UE, który prowadzi dochodzenia w sprawie przestępstw przeciwko interesom finansowym UE, ściga je i stawia sprawców przed sądem.

 • Instytucja UE

Rada Europejska

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw i rządów krajów UE. Odpowiada ona za wyznaczanie ogólnego kierunku polityki UE.

Strona internetowa
https://www.consilium.europa.eu/en/
Tel.
+32 2 281 61 11
Adres
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium