Przejdź do treści głównej
Agencja zdecentralizowana

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex)

Logo of European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

Informacje ogólne

  • Funkcja: Frontex, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, wspiera kraje UE i kraje strefy Schengen w zarządzaniu granicami zewnętrznymi UE i w walce z przestępczością transgraniczną.

    Frontex stanowi centrum doskonałości w odniesieniu do działań w zakresie kontroli granicznych na granicach zewnętrznych UE, które wymienia informacje wywiadowcze i dzieli się wiedzą ekspercką ze wszystkimi krajami UE, a także z sąsiadującymi krajami spoza UE dotkniętymi migracją i przestępczością transgraniczną.

  • Dyrektor: Hans Leijtens
  • Rok założenia: 2004
  • Liczba pracowników: ponad 2100 (marzec 2023 r.)
  • Budżet: 845,4 mln euro (2023 r.)
  • Siedziba: Warszawa (Polska)
  • Strona internetowa: Frontex

Zakres działalności

Frontex wspiera kraje UE i kraje strefy Schengen we wszystkich aspektach związanych z zarządzaniem granicami – od wsparcia w terenie i zwalczania przestępczości transgranicznej po nadzór z powietrza i gromadzenie informacji oraz pomoc w procedurach powrotu i identyfikacji nowych technologii. 

Dysponując stałą służbą – pierwszą mundurową służbą ścigania Unii Europejskiej, Frontex przekształcił się w organ operacyjny UE. Setki funkcjonariuszy uczestniczy w operacjach prowadzonych na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej oraz poza nią. 

Frontex zapewnia ochronę granic zewnętrznych i gwarantuje ich bezpieczne i dobre funkcjonowanie. Jest to największa i najszybciej rozwijająca się agencja UE.

Uprawnienia Fronteksu są określone w podstawie prawnej agencji.

Korzyści

Frontex pomaga krajom UE i jej sąsiadom w ochronie i zwiększaniu bezpieczeństwa strefy Schengen.

Frontex stał się prawdziwym organem operacyjnym Unii Europejskiej, który dysponuje liczącą ponad 2 tys. funkcjonariuszy stałą służbą i personelem pracującym na granicach zewnętrznych UE, wozami patrolowymi, samolotami i łodziami wspierającymi organy krajowe w kontroli granicznej i zwalczaniu przestępczości. 

Agencja prowadzi działania operacyjne na terenie całej Unii Europejskiej: od wschodnich granic Unii przez Bałkany Zachodnie aż po Grecję i Cypr. Poza granicami UE Frontex działa w Mołdawii, Serbii, Czarnogórze i Albanii.

Każdego roku do strefy Schengen wjeżdżają miliony podróżnych. W związku z tym jednym z największych wyzwań dla służb granicznych jest szybkie wykrywanie działalności przestępczej, które nie powoduje opóźnień dla podróżnych. Frontex, wraz z innymi instytucjami UE i 30 państwami europejskimi, wdraża ETIAS – system zezwoleń na podróż dla obywateli zwolnionych z obowiązku wizowego. ETIAS zwiększa bezpieczeństwo wewnętrzne UE, a jednocześnie gwarantuje sprawne przekraczanie granic przez podróżnych. 
 

Kontakt

Frontex

Imię i nazwisko / Nazwa
Frontex
Strona internetowa
https://frontex.europa.eu/pl/
Tel.
+48 22 205 95 00
Faks
+48 22 205 95 01
Adres pocztowy
Plac Europejski 6, 00-844 Warszawa, Polska
Media społecznościowe