Направо към основното съдържание
Децентрализирана агенция

Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

Logo of European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

Преглед

  • Роля: Frontex, Европейската агенция за гранична и брегова охрана, подкрепя ЕС и държавите от Шенген при управлението на външните граници на ЕС и борбата с трансграничната престъпност.

    Frontex е център за високи постижения в областта на граничния контрол по външните граници на ЕС, който споделя данни и експертен опит с всички държави от Съюза, както и със съседните държави извън ЕС, засегнати от миграционните тенденции и трансграничната престъпност.

  • Директор: Ханс Лейтенс
  • Създадена: 2004 г.
  • Брой служители: над 2100 (март 2023 г.)
  • Бюджет: 845,4 млн. евро (2023 г.)
  • Местоположение: Варшава (Полша)
  • Уебсайт: Frontex

С какво се занимава

Frontex подкрепя ЕС и държавите от Шенген във всички аспекти, свързани с управлението на границите — от подкрепа на място, борба с трансграничната престъпност, въздушно наблюдение и събиране на информация до подпомагане на процедурите за връщане, идентифициране на нови технологии и много други. 

С постоянния корпус — първата униформена правоприлагаща служба на Европейския съюз — Frontex се превърна в оперативно звено на Съюза. Стотици служители участват в операции по външните граници на Европейския съюз и извън неговата територия. 

Днес Frontex осигурява сигурност и гарантира безопасността и доброто функциониране на външните граници. Тя е най-голямата и най-бързо разрастващата се агенция на ЕС.

Мандатът на Frontex е определен в нейното правно основание.

Кой има полза от това

Frontex е там, където европейските държавите и техните съседи се нуждаят от подкрепа, за да направят Шенгенското пространство на ЕС по-безопасно и по-сигурно.

Frontex се превърна в истински оперативен орган на Европейския съюз с над 2000 служители в постоянния корпус и служители, работещи по външните граници на ЕС, патрулни автомобили, самолети и лодки, които подпомагат националните органи при осъществяването на граничен контрол и борбата с престъпността. 

Нашите операции обхващат целия Европейски съюз, от неговите източни граници, през Западните Балкани до Гърция и Кипър. Агенцията осъществява дейност извън ЕС с операции в Молдова, Сърбия, Черна гора и Албания.

Стотици милиони пътници влизат ежегодно в Шенгенското пространство и едно от най-големите предизвикателства пред граничните органи е бързо да откриват всякаква престъпна дейност, без това да води до закъснения за пътниците. Заедно с други институции на ЕС и 30 европейски държави, Frontex използва ETIAS — система за разрешаване на пътуванията на граждани, освободени от изискването за виза — с която допълнително се укрепва вътрешната сигурност на ЕС и същевременно се гарантира безпроблемно преминаване на границите от пътуващите. 
 

Контакт

Frontex

Име
Frontex
Уебсайт
https://frontex.europa.eu/bg/
Телефонен номер
+48 22 205 95 00
Факс
+48 22 205 95 01
Пощенски адрес
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Полша
Социални медии