Przejdź do treści głównej
European Labour Authority

Informacje ogólne

 • Zadania: Europejski Urząd ds. Pracy wspiera współpracę krajów UE, koordynuje wspólne inspekcje, przeprowadza analizy i oceny ryzyka w kwestiach dotyczących transgranicznej mobilności pracowników oraz pełni rolę mediatora w razie sporów między krajami UE
 • Dyrektor wykonawczy: Cosmin Boiangiu 
 • Rok założenia: 2019
 • Liczba pracowników: 144 do 2024 r.
 • Strona internetowa: ELA

Zakres działalności

Europejski Urząd ds. Pracy wspiera wydajną i sprawną pracę, aby w ten sposób służyć pomocą w rozwiązywaniu trudności w dziedzinach objętych rozporządzeniem. Europejski Urząd ds. Pracy:

 • pomaga dbać o to, aby unijne przepisy dotyczące mobilności pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego były stosowane w sposób sprawiedliwy, prosty i skuteczny
 • ułatwia obywatelom i przedsiębiorstwom funkcjonowanie na jednolitym rynku i czerpanie z niego korzyści
 • wspiera współpracę organów krajowych, aby zapewnić skuteczne egzekwowanie przepisów.

Europejski Urząd ds. Pracy został utworzony 31 lipca 2019 r. Zakłada się, że pełną zdolność operacyjną osiągnie do 2024 r.

Kto odnosi korzyści?

 • osoby fizyczne
 • przedsiębiorstwa
 • organizacje europejskie, regionalne i krajowe

Kontakt

Europejski Urząd ds. Pracy

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejski Urząd ds. Pracy
Strona internetowa
https://www.ela.europa.eu/pl
Media społecznościowe