Prejsť na hlavný obsah
European Labour Authority

Prehľad

 • Úloha: Európsky orgán (ELA) práce pomáha zlepšovať spoluprácu medzi krajinami EÚ, koordinuje spoločné inšpekcie, vykonáva analýzy a posudzovanie rizika v súvislosti s otázkami cezhraničnej mobility pracovníkov a urovnáva spory medzi krajinami EÚ.
 • Výkonný riaditeľ: Cosmin Boiangiu 
 • Rok vzniku: 2019
 • Počet zamestnancov: 144 do roku 2024
 • Webové sídlo:ELA

Úlohy

ELA podporuje neúnavné a efektívne úsilie s cieľom pomôcť pri riešení výziev v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje príslušné nariadenie. ELA:

 • pomáha zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ v oblasti mobility pracovníkov a koordinácie sociálneho zabezpečenia presadzovali spravodlivým, jednoduchým a účinným spôsobom;
 • uľahčuje jednotlivcom a podnikom využívať výhody jednotného trhu;
 • pomáha vnútroštátnym orgánom účinne spolupracovať na tom, aby sa pravidlá účinne presadzovali.

Európsky orgán práce bol založený 31. júla 2019. Očakáva sa, že plne funkčný bude najneskôr v roku 2024.

Kto má z činnosti osoh

 • Jednotlivci
 • Podniky
 • Európske, regionálne a vnútroštátne organizácie

Kontakt

Európsky Spoločný orgán práce

Meno/Názov
Európsky Spoločný orgán práce
Webové sídlo
https://www.ela.europa.eu/sk
Sociálne médiá