Põhisisu juurde
European Labour Authority

Ülevaade

 • Ülesanded: Euroopa Tööjõuamet (ELA) aitab parandada koostööd ELi riikide vahel, koordineerib ühiseid kontrolle, koostab analüüse ja riskihindamisi tööjõu piiriülest liikuvust käsitlevatel teemadel ning vahendab ELi riikide vahelisi vaidlusi
 • Tegevdirektor: Cosmin Boiangiu 
 • Asutatud: 2019
 • Töötajate arv: 2024. aastaks 144 töötajat
 • Veebisait: ELA

Millega amet tegeleb?

ELA edendab paindlikku ja tõhusat tööd, mis aitab leida lahendusi määrusega hõlmatud valdkondades esinevatele probleemidele. ELA:

 • aitab tagada, et ELi eeskirju tööjõu liikuvuse ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise kohta jõustatakse õiglasel, lihtsal ja tõhusal viisil;
 • aitab üksikisikutel ja ettevõtjatel ühtse turu hüvedest rohkem kasu saada;
 • hõlbustab ELi riikide ametiasutuste koostööd, et eeskirju täidetaks tõhusalt.

Euroopa Tööjõuamet (ELA) loodi 31. juulil 2019. ELA peaks olema täielikult toimiv alates 2024. aastast.

Kes saab kasu?

 • Üksikisikud
 • Ettevõtjad
 • Euroopa, piirkondlikud ja riiklikud organisatsioonid

Kontaktandmed

Euroopa Tööjõuamet

Nimi
Euroopa Tööjõuamet
Veebisait
https://www.ela.europa.eu/et
Sotsiaalmeedia