Siirry pääsisältöön
European Labour Authority

Perustiedot

 • Tehtävä: Euroopan työviranomainen edistää EU-maiden yhteistyötä, koordinoi yhteisiä tarkastuksia, tekee analyyseja ja riskinarviointeja maiden rajat ylittävään työntekijöiden liikkuvuuteen liittyvistä seikoista ja toimii sovittelijana EU-maiden välisissä riita-asioissa.
 • Toimitusjohtaja: Cosmin Boiangiu 
 • Perustettu: 2019
 • Henkilöstömäärä: 144 (vuoteen 2024 mennessä)
 • Verkkosivusto: ELA

Tehtävät

Euroopan työviranomainen (ELA) edistää joustavia ja tehokkaita toimia, joilla haetaan ratkaisuja sen perustamisasetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Euroopan työviranomainen

 • auttaa varmistamaan työntekijöiden liikkuvuutta ja sosiaaliturvan koordinointia koskevan EU-lainsäädännön soveltamisen ja täytäntöönpanon oikeudenmukaisuuden, selkeyden ja tehokkuuden
 • auttaa varmistamaan, että yksityishenkilöt ja työnantajat voivat hyödyntää oikeudenmukaisia ja tehokkaita EU:n sisämarkkinoita
 • tukee kansallisten viranomaisten yhteistyötä EU-lainsäädännön tuloksellisen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Työviranomainen perustettiin 31.7.2019. Sen odotetaan olevan täysin toimintavalmis vuoteen 2024 mennessä.

Kohderyhmät

 • Yksityishenkilöt
 • Yritykset
 • EU:n tason sekä alueelliset ja kansalliset organisaatiot

Yhteydenotot

Euroopan työviranomainen

Nimi
Euroopan työviranomainen
Verkkosivusto
https://www.ela.europa.eu/fi
Sosiaalinen media